К

 1. Кагало О., Данилюк К., Башта А.-Т., Канарський Ю. Рідкісні та ті, що перебувають під загрозою зникнення види. Атлас поширення видів Червоної книги України на території регіонального ландшафтного парку «Надсянський» / ред. Марискевич О.Г., Шпаківська І.М. – Львів, «ЗУКЦ», 2012. – С. 10-18.
 2. Кагало О.О. Реслер І.Я., Башта А.-Т.В. Про доцільність створення національного природного парку «Чайковицький» - «Дністровський» у Львівській області // Природно-заповідний фонд Львівщини: стан та перспективи розвитку. Матер. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 15-річчю створення Яворівського національного парку (смт Івано-Франкове). – Івано-Франкове, 2013. – С. 32-39.
 3. Кіш Р., Проць Б., Поляновський А., Башта А.-Т. та ін. Регіональний ландшафтний парк "Притисянський" – збереження природної спадщини рівнинного Закарпаття. – Ужгород: Мистецька лінія, 2009. – 20 с.
 4. Круглов І., Проць Б., Башта А.-Т., Вовк О., Орлов О., Різун В. Басейн витоків річки Прут як водно-болотне угіддя міжнародного значення // Природні комплекси й екосистеми верхівя ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матер. наук.-практ. регіон. конф.: До 30-річчя навч. і наук. діяльності Чорногірського геогр. стаціонару Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Львів-Ворохта, 2009. – С. 297-299. 
 5. Клєстов М.Л., Лук’яненко Ю.М., Щербак В.І., Семенюк Н.Є., Гпльченко Н.П., Прядко О.І. Башта А.-Т.В., Химин М.В. Інвентаризація біоти Національного природного парку «Нижньосульський», Україна // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем каньйонового Придністровя (Матер. І-ї Міжнар. наук.-практ.конф.). – Львів: ліга-Прес, 2014. – С. 35-39.
 6. Кучинська І., Башта А.-Т., Гузій А., Стельмах С., Забитівський Ю. Хребетні тварини // Яворівський національний природний парк. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – С. 117-133. 
 7. Кучинська І. В., Стельмах С. М., Федонюк О. В., Башта А.-Т. В. Розділ. 5. Тваринний світ / Літопис природи Яворівського національного природного парку. – т.6. – Івано-Франкове, 2006. – С. 111-151.
 8. Калуга І., Пацьорек Я., Фальковскі М., Бокотей А. А. Рослини і тварини моєї околиці. – Сєдльце-Львів, 2006. – 21 с.
 9. Камінецький Л. Гніздування бджолоїдки (Merops apiaster L.) в Пустомитівському районі на Львівщині // Troglodytes. Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітол. спост. за 1991-1992 рр., 1993. – № 3. – С. 54-55. (звірено з оригіналом)
 10. Капелюх Я. І. Знахідка сипухи в околицях заповідника “Медобори” // Беркут, 1999. – Т. 8. – Вип. 1. – С. 117. (звірено з оригіналом)
 11. Капрусь І. Я., Різун В. Б., Тасєнкевич Л. О. Наукова концепція експозиції Державного природознавчого музею НАН України // Наукові записки ДПМ, 2002. – 17. – С. 1-14.
 12. Карпенко А. В., Закордонец В. А., Гвоздак А. А. Влияние загрязнения лесных биоценозов фосфорорганическими пестицидами на численность гнездящихся птиц // Матер. VII Всесоюзн. орнитол. конф. – Киев, 1977. – Ч. 2. – С. 145-146. (звірено з оригіналом)
 13. Каталог орнітофауністичних спостережень на території Західної України за 1977-1988 рр. // Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітоф. спостереж. за 1977-1988 рр., 1989. – № 1. – С. 8-70. (звірено з оригіналом)
 14. Каталог колекції прісноводних молюсків проф. В. І. Здуна у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка / Укладачі: Шидловський І. В., Гураль Р. І ., Романова Х. Й. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 58 с.
 15. Каталог колекцій ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / уклад.: Затушевський А. Т., Шидловський І. В., Закала О. С. та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 442 с.
 16. Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / укладачі : Н. А. Пісулінська, І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 142 с.
 17. Кесслер К. Птицы воробьиные губернiй Киевского учебного округа // Тр. Ком. для описания Киев. учеб. округа. – Киев, 1851. – Т. 1. – С. 136. (цитування з різних джерел)
 18. Кесслер К. Птицы хищные и куриные губернiй Киевского учебного округа // Тр. Ком. для описания Киев. учеб. округа. – Киев, 1851. – Т. 1. – С. 56. (цитування з різних джерел)
 19. Кесслер К. Птицы голенастые и водяные // Тр. Ком. для описания Киев. учеб. округа. – Киев, 1851. – Т. 2. – С. 100. (цитування з різних джерел)
 20. Кийко А. О. Дятловые птицы госзаповедника «Росточье» // Пробл. изуч. и охр. запов. экосистем. – Рахов, 1988. – С. 109-110. (цитування з різних джерел)
 21. Кийко А. О. Зимова орнітофауна Бурштинського водосховища та її охорона // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 102-105. (звірено з оригіналом)
 22. Кийко А. О. Конкурс “Беркут-89” та рекомендації по його проведенню у майбутньому // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 139-140. (звірено з оригіналом)
 23. Кийко А. О. Про живлення птахів в агроценозах Львівського Опісля і Розточчя // Матер. 1 конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 124-126. (звірено з оригіналом)
 24. Кийко А. О Бурштинське водосховище, як місце постійної зимівлі водоплавних птахів // Території, що важливі для збереж. птахів в Україні – ІВА прогр. – Київ, 1996. – С. 145-148. (звірено з оригіналом)
 25. Кийко А. Повідомлення про роботу “Львівського клубу орнітологів” – відділення Українського товариства охорони птахів та про його ІІІ звітно-виборні збори // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1999. – Вип. 10. Ломик. – С. 40-42. (звірено з оригіналом)
 26. Кийко А. Досвід роботи гуртка юних орнітологів ЛМДЕНЦ // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 49-50. (звірено з оригіналом)
 27. Кийко А. Зоокультура як засіб збереження та відтворення зникаючих видів птахів заходу України // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 51-52. (звірено з оригіналом)
 28. Кийко А. О., Кшик Я. Р. Дятловые птицы зеленых насаждений и пригородных лесов г. Львова // Охр. и воспр. птиц пригород. лесов и зеленых насажд. – Львов, 1992. – С. 31-34. (звірено з оригіналом)
 29. Кийко А. О., Якубеня О. І. Видовий склад, поширення та живлення сов у Львівській області // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 61-63. (звірено з оригіналом)
 30. Кинда В. В., Потапов О. В. Белощекая крачка в Украине: история расселения, численность и размещение // Бранта, 1998. – Вып. 1. – С. 37-51. (звірено з оригіналом)
 31. Кирык И. Н., Черкащенко М. И. Экологическая характеристика ушастой и серой сов Хмельницкой области УССР // Матер. IV науч. конф. зоологов пед. ин-тов. – Горький, 1970. – С. 402-403. (звірено з оригіналом)
 32. Киселюк О. І. Рідкісні види птахів Карпатського національного парку // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 18-20. (звірено з оригіналом)
 33. Киселюк О. І. Нова знахідка яструбиної сови на заході України // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 20-21. (звірено з оригіналом)
 34. Киселюк А. И. Новая находка ястребиной совы в Украинских Карпатах // Орнитология, 1994. – Вып. 26. – С. 185. (звірено з оригіналом)
 35. Киселюк О. І. Фенологічні спостереження за прильотом птахів у Карпатському природному національному парку // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 64-65. (звірено з оригіналом)
 36. Киселюк О. І. До питання про чисельність оляпки та гірської плиски в Карпатах // Запов. справа в Україні, 1996. – Т. 2. – С. 49-50. (звірено з оригіналом)
 37. Киселюк О. І. Біорізноманітність хребетних тварин різних рослинних поясів Карпатського національного природного парку // Знач. та персп. стаціонар. досл. для збереж. біорізноманітності. – Львів, 1998. – С. 78-80. (звірено з оригіналом)
 38. Киселюк О. І. Методи ведення обліків деяких представників орнітофауни в умовах Карпатського НПП // Обліки птахiв: підходи, методики, результати. – Львів-Київ, 1997. – С. 76-77. (звірено з оригіналом)
 39. Киселюк О. Сучасний стан тетерукових Tetraonidae в Карпатському НПП // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 52-53. (звірено з оригіналом)
 40. Киселюк О. І., Кривоглавий З. В. Організація фенологічних спостережень за птахами в Карпатському природному національному парку // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 64-65. (звірено з оригіналом)
 41. Киселюк О. І., Кривоглавий З. В., Тимчук Я. Я. Літнє токування глухаря в Українських Карпатах // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 65-66. (звірено з оригіналом)
 42. Киселюк О. І., Тимчук Я. Я., Клапчук В. М. Вплив температури повітря на приліт птахів у Карпатському природному національному парку // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 66-67. (звірено з оригіналом)
 43. Киселюк О. І., Тимчук Я. Я. Процеси урбанізації наземних хребетних в мікроурбоекосистемах // Урбаніз. навкол. середовище: охор. прир. та здоров'я людини. – Київ, 1996. – С. 142-144. (звірено з оригіналом)
 44. Кістяківський О. Б. Матеріали до фауни Mallophaga України // Зап. фіз.-мат. відділу Укр. АН, 1926. – Вип. 1. – С. 133-139. (цитування з різних джерел)
 45. Кістяківський О. Б. Масовий наліт малої білої чаплі (Egretta garzetta garzetta L.) // Тр. .зоол. музею Київ. ун-ту, 1941. – Ч. 1. – С. 53-77. (цитування з різних джерел)
 46. Кістяківський О. Б. Про біологічне значення шлюбного поліморфізму турухтана Phylomachus pugnax // Праці Ін-ту зоол. АН УРСР, 1949. – Т. 2. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 47. Кістяківський О. Б. Птахи Закарпатської області // Тр. Ін-ту зоол. АН УРСР, 1950. – Т. IV. – С. 3-77. (звірено з оригіналом)
 48. Кістяківський О. Б. Фауна промислових птахів Полісся УРСР // Зб. праць Зоол. музею АН УРСР, 1952. – №. 25. – С. 11-34. (цитування з різних джерел)
 49. Кістяківський О. Б. Фауна України. Птахи. – Київ, 1957. – Т. IV. – ??? с. (цитування з різних джерел)
 50. Кистякивский А. Б. 50 лет исследований орнитофауны Украины // Орнитология, 1972. – Вып. 10. – С. 6-27. (звірено з оригіналом)
 51. Кістяківський О. Б., Корнєв О. П., Пащенко Ю. Й. Хребетні тварини Полісся // Нариси про природу і сільське госп. Укр. Полісся. – Київ, 1955. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 52. Кістяківський О. Б., Мазепа І. І. Польовий практикум з зоології. – Київ: Рад. Школа, 1967. – 343 с. (цитування з різних джерел)
 53. Клєстов М. Л. Про незвичайне гніздування голуба-синяка на Буковині // Беркут, 1992. – № 1. – С. 96. (звірено з оригіналом)
 54. Клєстов М. Л. Чорний лелека на Малому Поліссі // Беркут, 1993. – Т. 2. – С. 45. (звірено з оригіналом)
 55. Клестов Н. Л. Ллухарь в Украине: распространение, состояние ресурсов и охрана // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 69-70. (звірено з оригіналом)
 56. Клєстов М. Л. Природно-заповедный фонд Украины и его роль в сохранении видового разнообразия птиц // Території, що важливі для збереж. птахів в Україні – ІВА прогр. – Київ, 1996. – С. 212-215. (звірено з оригіналом)
 57. Клестов Н. Л., Ящук М. М. Особенности экологии ворона в урбанизированных ландшафтах Украины // Врановые птицы в естеств. и антропог. ландш. – Липецк, 1989. – Ч. 2. – С. 137-139. (цитування з різних джерел)
 58. Клестов Н. Л., Гаврись Г. Г. О расселении желтоголовой трясогузки на территории Украины // Матер. Х Всесоюзн. орнитол. конф. – Минск, 1991. – Ч. 2. – С. 279-280. (цитування з різних джерел)
 59. Клєстов М., Скільський І. Орнітологічне обстеження території майбутнього Вижницького природного національного парку: перші кроки // Інформ. бюл. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1992. – Вип. 4. – С. 7-8. (звірено з оригіналом)
 60. Клестов Н. Л., Гаврись Г. Г. Серый журавль (Grus grus) в Украине: территориальное размещение, численность и охрана // Праці Укр. орнітол. тов. – Київ, 1996. – С. 192-201. (звірено з оригіналом)
 61. Клєстов М. Л., Андриенко Т. Л., Андриевская Е. Л. Водно-болотные угодья лесной и лесостепной зон Украины как места обитания птиц// Території, що важливі для збереж. птахів в Україні – ІВА прогр. – Київ, 1996. – С. 219-245. (звірено з оригіналом)
 62. Климишин В. С. Кольчатая горлица в условиях г. Львова // Матер. III Всесоюзн. орнитол. конф. – Львов, 1962. – Кн. 2. – С. 28-29. (звірено з оригіналом)
 63. Клитин А. Н. К фауне птиц Прикарпатья // Науч. зап. Черновиц. гос. ун-та. – Черновцы, 1950. – Т. 4. – Вып. 2. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 64. Клитин А. Н. Список птиц Советской Буковины // Науч. зап. Черновиц. ун-та, 1950. – Т. 7. – Вып. 2. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 65. Клітін О. М. Матеріали до харчування дятлів Буковини // Праці експед. по комплекс. вивч. Карпат і Прикарпаття. Сер. біол. – Львів, 1955.– Т. 1. – С. 115-131. (звірено з оригіналом)
 66. Клітін О. М. До фауни птахів гірських районів Чернівецької області // Праці експедиції Чернівецького ун-ту. – Чернівці, 1956. – Т. 2. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 67. Клитин А. Н. Птицы Советской Буковины и меры по их охране // Охр. прир. в зап. обл. УССР. – Львов, 1957. – С. 16-17. (звірено з оригіналом)
 68. Клитин А. Н. Эколого-географическая характеристика птиц лесостепной зоны Черновицкой области // Науч. зап. Ужгород. ун-та. – Ужгород, 1959. – Т. 40. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 69. Клитин А. Н. Птицы Советской Буковины // Жив. мир Сов. Буковины. – Черновцы, 1959. – С. 67-133. (звірено з оригіналом)
 70. Клитин А. Н. Птицы Советской Буковины // Тез. докл. II Всесоюзн. орнитол. конф. – М., 1959. – С. 59-61. (цитування з різних джерел)
 71. Клитин А. Н. Хозяйственное значение птиц Советской Буковины // Матер. III Всесоюзн. орнитол. конф. – Львов, 1962. – Кн. 2. – С. 30. (звірено з оригіналом)
 72. Клитин А. Н. Хозяйственное значение птиц Советской Буковины // Матер. ХIХ науч. сессии. Секция биол. наук. – Черновцы, 1963. – С. 78-79. (звірено з оригіналом)
 73. Клітін О. М. Корисні птахи Радянської Буковини // Матер. конф. по вивч. прир. рес. Поділля. – Тернопіль - Кременець, 1963. – С. 145-146. (звірено з оригіналом)
 74. Клитин А. Н. Эколого-географическая характеристика птиц Советской Буковины // Новости орнитол. – Алма-Ата, 1965. – С. 173-174. (звірено з оригіналом)
 75. Клітін О. М. Рослиноїдна група птахів Буковини // Тези доп. міжвуз. ювілейн. наук. конф., присв. 25-річчю возєдн. Півн. Буковини в Українській РСР. – Чернівці, 1965. – С. 232-233. (цитування з різних джерел)
 76. Клитин А. Н. Зональное распределение птиц на Буковине // Четвертая межвуз. зоогеогр. конф.: Тез. докл. – Одесса, 1966. – С. 126-127. (звірено з оригіналом)
 77. Клитин А. Н. Орнитологические комплексы Советской Буковины // Тез. докл. XXII научн. сессии. Черновцы, 1966. – С. 174-176. (цитування з різних джерел)
 78. Клитин А. Н. Материалы по питанию рыбоядных птиц Буковины // Орнитология в СССР. – Ашхабад, 1969. – Кн. 2. – С. 292-293. (звірено з оригіналом)
 79. Клитин А. Н. Материалы по питанию хищной группы птиц на Буковине // Фауна Молдавии и ее охр. – Кишинев, 1970. – С. 157-158. (звірено з оригіналом)
 80. Клитин А. Н. О находке гнезда московки в норе лесной мыши // Орнитология, 1972. – Вып. 10. – С. 343. (звірено з оригіналом)
 81. Клитин А. Н. О новых видах птиц, встреченных на территории Черновицкой области // Матер. VI Всесоюзн. орнитол. конф. – Москва, 1974. – Ч. 1. – С. 204-205. (звірено з оригіналом)
 82. Клитин А. Н. О гнездовании серой цапли в Черновицкой области // Колониальные гнездовья околовод. птиц и их охр. – Москва, 1975. – С. 36. (звірено з оригіналом)
 83. Клитин А. Н. Новые данные по эколого-географической характеристике птиц Советской Буковины и их народно-хозяйственное значение // VII Всесоюзн. орнитол. конф. – Киев, 1977. – Ч. 1. – С. 67-68. (звірено з оригіналом)
 84. Клитин А. Н. Птицы Советской Буковины. – Автореф. дисс.... канд. биол. наук. – Харьков, 1984. – 17 с. (цитування з різних джерел)
 85. Клитин А. Н. Насекомоядные птицы как истребители вредной энтомофауны сельскохозяйственных культур лесного хозяйства и садоводства // Тр. зоомузея Черновиц. у-та, 19??. – С. 143-145. (цитування з різних джерел)
 86. Клітін О. М., Сільський І. В. Жайворонок степовий (Melanocorypha calandra (L.)) на заході України // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1999. – Вип. 10. Ломик. – С. 57. (звірено з оригіналом)
 87. Климишин О. С., Шидловський І. В. Історія становлення природничих музеїв // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2014. – Вип. 30. – С. 23-30.
 88. Князєв О. Б. Про поширення деяких водно-болотяних птахів на штучних водоймах Західного Прикарпаття // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 83-84. (звірено з оригіналом)
 89. Князєв О. Б. Орнітофауна заказника „Верхньодністровські Бескиди” та проблеми його охорони // Між нар. асп. вивч. та охор. біорізном. Карпат. – Рахів, 1997. – С. 86-90. (звірено з оригіналом)
 90. Князєв О., Пограничний В. Зимівля великої білолобої гуски (Anser albifrons Scop.) на правобережжі Верхнього Дністра // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1998. – Вип. 9. Зличок. – С. 53. (звірено з оригіналом)
 91. Коваленко А. Ф., Фесенко Г. В. Особливості біології гніздування чикотня на півдні Волинської області // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 21-24. (звірено з оригіналом)
 92. Коваленко А. Ф., Фесенко Г. В. Взаимоотношения между врановыми и рябинником в период гнездования на юге Волынской области // Экол. пробл. врановых птиц. – Ставрополь, 1992. – С. 106-107. (звірено з оригіналом)
 93. Коваленко А. Ф., Фесенко Г. В. До біології гніздування зяблика в Іваничівському районі Волинської області // Беркут, 1992. – № 1. – С.  65-67. (звірено з оригіналом)
 94. Ковальчук Г. І., Голубєва Г. А., Сільський І. В. Каталог орнітологічної колекції Чернівецького краєзнавчого музею. – Чернівці, 1991. – 46 с. (цитування з різних джерел)
 95. Когут І. Експедиція “Дністер – 93” // Інформ. бюл. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1993. – Вип. 5. – С. 28-30. (звірено з оригіналом)
 96. Когут І. Експедиція “Дністер – 94”// Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1994. – Вип. 6. Рихтарик. – С. 31-32. (звірено з оригіналом)
 97. Когут І. В. Загальна характеристика фауни куликiв Львiвської областi // Матер. I конф. молодих орнiтол. України – Чернiвцi, 1994 – С. 38-40. (звірено з оригіналом)
 98. Когут І. Експедиція “Дністер-95” // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1995. – Вип. 7. Тріщ. – С. 31-32. (звірено з оригіналом)
 99. Когут І. Експедиція “Дністер-96” // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1997. – Вип. 8. Орішок. – С. 32-33. (звірено з оригіналом)
 100. Когут И. В. Некоторые особенности трофического поведения большой и черношейной поганок // Наука і освіта’98. – Дніпропетровськ, 1998. – Т. 2. – С 79. (звірено з оригіналом)
 101. Когут І. В. Значення навколишньої рослинності для гніздування великого норця на водоймах заходу України // Матер. ІІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1998. – С. 73-77. (звірено з оригіналом)
 102. Когут І. Звіт про роботу Західного відділення Українського орнітологічного товариства у 1997 році // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1998. – Вип. 9. Зличок. – С. 9-11. (звірено з оригіналом)
 103. Когут И. В. Оологическая характеристика кладок большой поганки (Podiceps cristatus) на западе Украины // Актуальные проблемы оологии. – Липецк, 1998. – С. 65-66. (звірено з оригіналом)
 104. Когут І. Звіт про роботу Західного відділення Українського орнітологічного товариства в 1998 році // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1999. – Вип. 10. Ломик. – С. 9-12. (звірено з оригіналом)
 105. Когут І. Деякі аспекти поведінки та бюджету часу норців на початку гніздового періоду // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 54-56. (звірено з оригіналом)
 106. Когут І. В. Етологічні особливості гніздування великого (Podiceps cristatus) і чорношийого (Podiceps nigricollis) норців // Вестник зоологии.– 1999.– № 6.– Т. 33.– С. 99-105. (звірено з оригіналом)
 107. Когут І. В. Деякі аспекти трофічної поведінки норців на заході України // Сучасна екол. і пробл. сталого розв. суспільства. Наук. вісн. УкрДЛТУ. – Львів, 1999. – Вип. 9.8. – С. 65-67. (цитування з різних джерел)
 108. Когут І. В. Біотопічний розподіл і чисельність норців (Podicipediformes) на риборозплідних ставах західних областей України // Наук. осн. збереж. біотичної різном. – Львів, 2000. – Вип. 1. – С. 40-48. (звірено з оригіналом)
 109. Когут І. В. Колоніальне гніздування норців на заході України // Птицы Азово-Черном. рег. на рубеже тысячел. – Одесса, 2000. – С. 41. (звірено з оригіналом)
 110. Когут І. В., Чорненька О. Б. Заліт косара на Львівщину // Беркут, 1993. – Т. 2. – С. 44. (звірено з оригіналом)
 111. Когут І. В., Ковалюк В. М. Спільне гніздування волового очка і вівчарика-ковалика // Беркут, 1994. – Т. 3. – Вип. 2. – С. 102. (звірено з оригіналом)
 112. Когут І. В., Бокотей А. А., Соколов Н. Ю. Поширення та гніздова біологія крячків верхньої течії р. Дністер // Беркут, 1994. – Т. 3. – Вип. 2. – С. 103-107. (звірено з оригіналом)
 113. Когут І. В., Бокотей А. А. Чисельність берегової ластівки (Riparia riparia) в середній течії Дністра // Матер. 1-ої конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 56-57. (звірено з оригіналом)
 114. Когут І. В., Бокотей А. А., Соколов Н. Ю., Навроцький Р. Ю. Загальна характеристика орнітофауни верхньої течії Дністра у гніздовий період // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 74-76. (звірено з оригіналом)
 115. Когут І. В., Бокотей А.А. Звичайний ремез на Поліссі, Волино-Поділлі та у Пикарпатті // Території, що важливі для збереж. птахів в Україні – ІВА прогр. – Київ, 1996. – С. 252-266. (звірено з оригіналом)
 116. Когут І. В., Бокотей А. А., Соколов Н. Ю. Особливості біотопічного розподілу птахів верхнього Дністра // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 86-90. (звірено з оригіналом)
 117. Когут І. В., Луговой О. Є., Пограничний В. О. Особливостi проведення облiкiв птахів вздовж водотокiв // Обліки птахiв: підходи, методики, результати. – Львів-Київ, 1997. – С. 49-54. (звірено з оригіналом)
 118. Когут І. В., Бокотей А. А., Сільський І. В., Химин М. В. Порівняльна характеристика гніздової біології великого норця (Podiceps cristatus L.) на природних і штучних водоймах заходу України // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України, 1998. – Т. 14. – С. 41-53. (звірено з оригіналом)
 119. Козловський Р. С., Пограничний В. О., Горбань І. М. Орнітофауна ландшафтного заказника “Стариці Дністра” // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 76-79. (звірено з оригіналом)
 120. Колюшев И. И. Костные остатки из раскопок древнеславянского поселения на Радванке (г.Ужгород) // Науч. зап. Ужгород. гос. ун-та, 1953. – Т. 8. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 121. Колюшев І. І. Фауна наземних хребетних Закарпатської області // Тези доп. сесії Відділу біол. наук АН УРСР по вивч. флори і фауни Карпат. – Київ, 1956. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 122. Колюшев И. И. Исследование фауны позвоночных животных Закарпатской области за 10 лет (1945-1955) // Науч. зап. Ужгород. гос. ун-та, 1956. – Т. 21. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 123. Колюшев И. И. Фауна позвоночных животных Советских Карпат // Фауна и жив. мир Сов. Карпат. – Ужгород, 1959. – С. 3-19. (цитування з різних джерел)
 124. Комарницький І.В., Скирпан М.В., Струс Ю.М. Хижі птахи Яворівського національного природного парку та його околиць // Природно-заповідний фонд Львівщини: стан та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присв’яченої 15-річчю створення Яворівського національного природного парку. – смт. Івано-Франкове, 2013. – С. 160–163.
 125. Комарницький І., Горбань, Шидловський І. Живлення боривітра звичайного (Falco tinnunculus L.) протягом гніздового сезону у місті Львові // Х Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 8-11 квітня 2014 року, м. Львів. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 150-151.
 126. Комарницький І., Шидловський І. Гніздування канюка звичайного (Buteo buteo L.) в умовах Волинського Полісся // ХІ Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 20-23 квітня 2015 р., м. Львів. – Львів, 2015. – С. 289-290.
 127. Комарницький І., Шидловський І. Роль музейних колекцій у дослідженнях рідкісних видів денних хижих птахів // Природничі музеї: роль в освіті та науці : Матеріали IV Міжнародної наукової конференції / Національний науково-природничий музей НАН України ; за ред. І. Загороднюка. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 87-88.
 128. Константинов В. М. Особенности синантропизации и урбанизации птиц курортного города Трускавца // Матер. Х Всесоюзн. орнитол. конф. – Минск, 1991. – Ч. 2. – С. 297-298. (цитування з різних джерел)
 129. Корчинський О. В., Луговой О. Є., Мовчан Ю. В., Щербак М. М., Щербань М. І. Історія досліджень фауни хребетних Українських Карпат // Фауна Сх. Карпат: суч. стан і охор. – Ужгород, 1993. – С. 20-33. (звірено з оригіналом)
 130. Костельна Л. С., Кшик Я. Р. Численность и особенности биологии черной крачки на западе Украины // Всесоюзн. совещ. по пробл. кадастра и учета животного мира. – Уфа, 1989. – Ч. 3. – С. 117-118. (звірено з оригіналом)
 131. Костюшин В. А. Короткий огляд орнітологічних досліджень в урболандшафтах України // Урбанізація як фактор змін біогеоценотичного покриву. – Львів, 1994. – С. 38-39. (звірено з оригіналом)
 132. Костюшин В. А., Фесенко Г. В. Основні завдання орнітологічних досліджень в урболандшафтах України // Урбанізація як фактор змін біогеоценотичного покриву. – Львів, 1994. – С. 39-40. (звірено з оригіналом)
 133. Котович А. Махове перо та місце його прикріплення до крила. – Львів, 1925. – 18 с. (цитування з різних джерел)
 134. Кошелев А. И., Корзюков А. И., Лысенко В. И., Серебряков В. В., Гринченко А. Б., Жмуд М. Е. Современное размещение и численность лебедя-шипуна на Украине // Экол. и охр. лебедей в СССР. – Мелитополь, 1990. – Ч. 1. – С. 28-33. (звірено з оригіналом)
 135. Кравців М. В. Фенологічні спостереження за прильотом птахів в Пустомитівському районі Львівщини // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 105-106. (звірено з оригіналом)
 136. Кравців М. Могильник (Aquila heliaca Sav.) на околицях м. Щирець Львівської області // Troglodytes. Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітол. спост. за 1991-1992 рр., 1993. – № 3. – С. 54. (звірено з оригіналом)
 137. Крайнев Е. Д. Видовая, количественная, весовая и стоимостная характеристика пернатой дичи, добываемая на территории Украинской ССР // Матер. совещ. по промысл. орнитологии. – М., 1976. – С. 129-131. (цитування з різних джерел)
 138. Крайнев Е. Д. Тетерев и глухарь в антропогенном ландшафте Украины // Влияние антропог. факторов на формир. зоогеограф. комплексов: V межвуз. зоогеогр. конф. – Казань, 1970. – Ч. 2. – С. 95-97. (цитування з різних джерел)
 139. Кратюк О.Л., Бокотей А.А., Цицюра В.К. Експозиція хребетних тварин Лабораторії екології лісу Житомирського національного агроекологічного університету // Природнича музеологія: теорія та практика. – Львів-Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 56-58.
 140. Кривоглавий З. В., Киселюк О. І. Різноманітність сучасного стану орнітофауни Карпатського національного природного парку // Екол. осн. оптимізм. режиму охор. і викор. прир.-запов. фонду. – Рахів, 1993. – С. 169-171. (звірено з оригіналом)
 141. Кривоглавий З. В., Киселюк О. І. Поширення рідкісних птахів в Карпатському національному парку // Фауна Сх. Карпат: суч. стан і охор. – Ужгород, 1993. – С. 117-120. (звірено з оригіналом)
 142. Кривоглавий З. В., Киселюк О. І., Косило Р. Д. Вплив господарської діяльності на лісову орнітофауну в умовах Карпатського природного національного парку // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 80-81. (звірено з оригіналом)
 143. Кривоглавий З. В., Косило Р. Д. Сучасний стан та охорона глухаря в Карпатському національному парку // Матер І конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 37-38. (звірено з оригіналом)
 144. Крисько О., Рожик Д., Бокотей А. Звіт Банку гнізд птахів України за 1994 рік // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1994. – Вип. 6. Рихтарик. – С. 10-18. (звірено з оригіналом)
 145. Крисько О., Бокотей А. Звіт Банку гнізд птахів України за 1995 рік // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1995. – Вип. 7. Тріщ. – С. 11. (звірено з оригіналом)
 146. Крисько О., Сребродольська Є., Бокотей А. Ревізійний звіт Банку даних про гнізда і кладки птахів України // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1999. – Вип. 10. Ломик. – С. 16-19. (звірено з оригіналом)
 147. Крочко Ю. І., Цапулич О. Т. Рідкісні види тварин у високогір’ї Карпат // Тези доп. 48-ої наук. конф. Ужгород. держ. ун-ту. Сер. біол. – Ужгород, 1994. – С. 28-29. (звірено з оригіналом)
 148. Крочко Ю. І., Потіш Л. А. Учбово-польова практика із зоології хребетних. Навчальний посібник для студентів біологічного факультету державних університетів. – Ужгород, 1999. – 94 с. (цитування з різних джерел)
 149. Крочко Ю. І.,Крочко В. Ю., Добей В. О., Потіш Л. А. Комплексне вивчення зооценозів типових природних екосистем Закарпатської рівнини, розробка їх сучасного екоменеджменту та охорони // Наук. вісн. УжДУ. Сер. біол., 1999 – № 6. – С. 94-99. (цитування з різних джерел)
 150. Кузякин А. П. Зоогеография СССР // Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской, 1962. – Т. 109. – Вып. 1. – С. 3-182. (звірено з оригіналом)
 151. Купчинський О. С., Рудишин М. П., Сергієнко М. І., та ін. Структура і динаміка зоологічного комплексу екосистеми смерекового лісу // Біол. продукт. смерекових лісів Карпат. – 1975. – С. 139-204. (цитування з різних джерел)
 152. Курыло С. М., Денисевский О. В. О влиянии ионизирующего излучения на изменения в периферической крови кур и цыплят // Биол. действие радиации. – Львов, 1963. – Вып. 2. – С. 58-63. (цитування з різних джерел)
 153. Курило М. М. Випадок врятування молодого чорного лелеки // Чорний лелека в Україні. – Чернівці, 1992. – С. 19-20. (звірено з оригіналом)
 154. Кучеренко М. Я. Новые данные о птицах Закарпатья // Науч. зап. Ужгород. ун-та, 1953. – Т. 8. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 155. Кучеренко М. Я. Необычное гнездование галок в условиях Закарпатья // Фауна и животный мир Сов. Карпат: Науч. конф. Ужгород. ун-та, 1959. – С. 83-84. (цитування з різних джерел)
 156. Кучинська І. В. Гніздування норців (Podiceps) на рибогосподарських ставах регіону Розточчя // Пробл. і персп. розв. природоох. обєктів на Розточчі. – Львів, 2000. – С. 152-156. (звірено з оригіналом)
 157. Кучинська І. В., Бокотей А. А. Динаміка чисельності берегової ластівки (Riparia riparia L.) у рівнинній частині верхнього Дністра // Наук. зап. ДПМ, 2000. – Т. 15. – С. 130-138. (цитування з різних джерел)
 158. Кучинська І. В., Бокотей А. А., Дзюбенко Н. В. Освітня програма „Лелека” в Україні: досвід впровадження і перші результати // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 23. – С. 66-72.
 159. Кушнирук В. О. Радиочувствительность птиц // Биол. действие радиации. – Львов, 1962. – Вып. 1. – С. 81-83. (цитування з різних джерел)
 160. Кушнирук В. О. Электрофоретическая характеристика гемоглобина различных видов птиц // Матер. III Всесоюзн. орнитол. конф. – Львов, 1962. – Кн. ?. – С. 209. (цитування з різних джерел)
 161. Кушнирук В. О. Электрофоретическое исследование сыворотки крови различных видов птиц и других позвоночных животных // Пробл. орнитологии. – Львов, 1962. – Кн ?. – С. 105-112. (цитування з різних джерел)
 162. Кушнирук В. О. Биохимический анализ белков сыворотки крови некоторых видов синиц // Новости орнитологии. – Алма-Ата, 1965. – С. 373. (цитування з різних джерел)
 163. Кушнирук В. О. Электрофоретическое исследование белков сыворотки крови и гемоглобина дятловых // Новости орнитологии. – Алма-Ата, 1965. – С. 408-409. (цитування з різних джерел)
 164. Кушнірук В. О. Загроза Карпатським хижим птахам // Лісове госп., лісова, паперова і деревообробна пром., 1973. – № 2. – С. 20. (цитування з різних джерел)
 165. Кушнирук В. А., Чугунов Н. Д., Кушнирук И. Ф. Биохимические особенности белков сыворотки крови и гемоглобина некоторых овсянковых // Новости орнитол. – Алма-Ата, 1965. – С. 208. (звірено з оригіналом)
 166. Кушнирук В. О., Черкащенко М. И. Возрастные изменения сыворотки крови некоторых видов хищных птиц // Матер. III зоол. конф. пед. ин-тов РСФСР. – Волгоград, 1967. – С. 141-142. (цитування з різних джерел)
 167. Кушнирук В. О., Черкащенко М. И. Биохимический анализ белков сыворотки крови некоторых видов птиц родов голубь и горлица // Орнитология в СССР. – Ашхабад, 1969. – Кн. 2. – С. 690-691. (цитування з різних джерел)
 168. Кушнирук И. Ф. Электрофоретическое исследование белков сыворотки крови и гемоглобина дятловых // Новости орнитологии. – Алма-Ата, 1965. – С. 408-409. (цитування з різних джерел)
 169. Кушнирук И. Ф., Кушнирук В. О., Чугунов И. Д. Биохимические особенности белков сыворотки крови и гемоглобина некоторых овсянковых // Новости орнитологии. – Алма-Ата, 1965. – С. 208. (цитування з різних джерел)
 170. Кшик Л. С. Про орнітофауну острівних агронасаджень і полезахисних смуг на Львівщині // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 57-58. (звірено з оригіналом)
 171. Кшик Л. С., Кшик Я. Р. До кадастру норців (Podiceps) на заході України // Птахи Рівненської обл. (фауніст. xар.). – Рівне, 1992. – С. 28-29. (звірено з оригіналом)
 172. Кшик Я. Р. До біології великого яструба на Львівщині // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 24-27. (звірено з оригіналом)

Немає коментарів:

Дописати коментар