Н

 1. Навроцький Р. Ю., Бокотей М. А. Спостереження кулика-сороки у Львівській області // Беркут, 1994. – Т. 3. – Вип. 1. – С. 19. (звірено з оригіналом)
 2. Никитенко М. Ф. О влиянии некоторых витаминов на формообразовательные процессы при развитии зародыша птиц // Тез. докл. XIII отчет. научн. сессии проф.-препод. состава. – Черновцы, 1957. – С. 103-104. (звірено з оригіналом)
 3. Никитенко М. Ф., Бевзюк Д. В. К сравнительной морфологии головного мозга воробьиных птиц // Тез. докл. XIV отчет. научн. сессии проф.-препод. состава. – Черновцы, 1958. – С. 77-78. (звірено з оригіналом)
 4. Новак В. О. Стан орнітофауни Рівненської області // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 79-80. (звірено з оригіналом)
 5. Новак В. А. Изменение орнитофауны Ровенской области в двадцатом веке // Матер. Х Всесоюзн. орнитол. конф. – Минск, 1991. – Ч. 2. – С. 124. (цитування з різних джерел)
 6. Новак В. О. Крех середній (Mergus serrator) на Рівненщині // Птахи Рівненської обл. (фауніст. хар.). – Рівне, 1992. – С. 31-32. (звірено з оригіналом)
 7. Новак В. О. Зустрічі чорного лелеки на заході України // Чорний лелека в Україні. – Чернівці, 1992. – С. 20. (звірено з оригіналом)
 8. Новак В. О. Гніздування грака в містах Рівненської області // Беркут, 1992. – № 1. – С. 77. (звірено з оригіналом)
 9. Новак В. О. До біології крука на Рівненщині // Беркут, 1992. – № 1. – С. 76-77. (звірено з оригіналом)
 10. Новак В. О. Про заліт косара в Рівненську область // Беркут, 1992. – № 1. – С. 121. (звірено з оригіналом)
 11. Новак В. О. Альбінізм у горобця хатнього // Беркут, 1993. – Т. 2. – С. 53. (звірено з оригіналом)
 12. Новак В. До вивчення орнітофауни долини р.Ікви у Рівненській області // Troglodytes. Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітол. спост. за 1991-1992 рр., 1993. – № 3. – С. 57. (звірено з оригіналом)
 13. Новак В. О. До поширення чорної синиці на заході України // Беркут, 1994. – Т. 3. – Вип. 2. – С. 147. (звірено з оригіналом)
 14. Новак В. О. Орнітофауна Млинівського району Рівненської області // Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітоф. спостереж. за 1993 р., 1994. – № 4. – С. 29-30. (звірено з оригіналом)
 15. Новак В. О. Перше гніздування білобрового дрозда у Хмельницькій області // Беркут, 1994. – Т. 3. – Вип. 2. – С. 88. (звірено з оригіналом)
 16. Новак В. О. Якісний аналіз орнітофауни Хмельницької області // Матер. 1 конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 4-5. (звірено з оригіналом)
 17. Новак В. О. Попередній аналіз орнітофауни Летичівського району // Матер. 1 конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 5-7. (звірено з оригіналом)
 18. Новак В. О. Поширення рідкісних видів птахів на півночі Хмельницької області // Велика Волинь: минуле і сучасне. – Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка, 1994. – С. 649-651. (звірено з оригіналом)
 19. Новак В. О. Загибель птахів на автошляхах Поділля // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 99-100. (звірено з оригіналом)
 20. Новак В. О. Чорний лелека у Хмельницькій області // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 100-101. (звірено з оригіналом)
 21. Новак В. 24 вересня 1995 року ... // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1995. – Вип. 7. Тріщ. – С. 38-39. (звірено з оригіналом)
 22. Новак В. Історія вивчення орнітофауни Хмельницької області // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1995. – Вип. 7. Тріщ. – С. 50-51. (звірено з оригіналом)
 23. Новак В. О. Рідкісні птахи Поділля (Соколоподібні) // Території, що важливі для збереж. птахів в Україні – ІВА прогр. – Київ, 1996. – С. 45-47. (звірено з оригіналом)
 24. Новак В. О. Зимівля в’юркових на Поділлі // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 131-135. (звірено з оригіналом)
 25. Новак В. О. До біології малого скигляка у Хмельницькій області // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 135-136. (звірено з оригіналом)
 26. Новак В. О. Жовтоголова плиска – новий гніздовий вид птахів Хмельницької області // Беркут, 1996. – Т. 5. – Вип. 2. – С. 146. (звірено з оригіналом)
 27. Новак В. Сучасні орнітологічні дослідження на Поділлі // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1997. – Вип. 8. Орішок. – С. 36-37. (звірено з оригіналом)
 28. Новак В. А. К изучению питання ястреба тетеревятника // ІІІ конф. по хищн. птицам Вост. Европы и Сев. Азии: Матер. конф. – Ставрополь, 1998. – Ч. 1. – С. 92. (звірено з оригіналом)
 29. Новак В. О. Особливості весняної міграції птахів на Поділлі в 1996 р. // Авіфауна України, 1998. – Вип. 1. – С. 86-90. (звірено з оригіналом)
 30. Новак В. О. Спостереження птахів-флавістів і альбіносів на Поділлі // Авіфауна України, 1998. – Вип. 1. – С. 103-104. (звірено з оригіналом)
 31. Новак В. О. Гніздування співочого дрозда у шпаківні // Авіфауна України, 1998. – Вип. 1. – С. 104. (звірено з оригіналом)
 32. Новак В. О. Нові дані по орнітофауні Хмельницької області // Матер. ІІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1998. – С. 112-114. (звірено з оригіналом)
 33. Новак В. О. Сорокопуди Хмельницької області // Матер. ІІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1998. – С. 111-112. (звірено з оригіналом)
 34. Новак В. О. Моніторинг загибелі птахів на автошляхах Поділля // Запов. справа в Україні, 1998. – Т. 4. – Вип. 2. – С. 54-55. (звірено з оригіналом)
 35. Новак В. Робота Подільського клубу любителів птахів “Aves” у 1997-1998 роках // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1999. – Вип. 10. Ломик. – С. 24-25. (звірено з оригіналом)
 36. Новак В. О. Кулики Хмельницької області // Беркут, 1999. – Т. 8. – Вип. 2. – С. 137-140. (звірено з оригіналом)
 37. Новак В. Живлення яструба великого Accipiter gentilis на Поділлі // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 65-66. (звірено з оригіналом)
 38. Новак В. Міграції гусей на Поділлі // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 66-67. (звірено з оригіналом)
 39. Новак В. Сіруватень Haliaeetus albicilla на Поділлі // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 66. (звірено з оригіналом)
 40. Новак В. О., Савчук О. В. Про рідкісних гніздових птахів Рівненської області // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 140-142. (звірено з оригіналом)
 41. Новак В. О., Савчук О. В. Ракшеобразные Ровенской области // Матер. Х Всесоюзн. орнитол. конф. – Минск, 1991. – Ч. 2. – С. 124-125. (цитування з різних джерел)
 42. Новак В. О., Савчук О. В. Орнітофауна Рівненської області (фауністична характеристика). – Рівне, 1991. – 24 с. (звірено з оригіналом)
 43. Новак В. О., Савчук О. В. Видовий склад орнітофауни Рівненської області та стан її вивченості // Птахи Рівненської обл. (фауніст. хар.). – Рівне, 1992. – С. 4-24. (звірено з оригіналом)
 44. Новак В. О., Савчук О. В. Спостереження за весняним прильотом птахів // Птахи Рівненської обл. (фауніст. хар.). – Рівне, 1992. – С. 25-27. (звірено з оригіналом)
 45. Новак В. О., Савчук О. В. Випадки інвазій вухатої сови (Asio otus) // Птахи Рівненської обл. (фауніст. хар.). – Рівне, 1992. – С. 32. (звірено з оригіналом)
 46. Новак В., Савчук О. Деякі спостереження гоголя (Bucephala clangula L.) на Рівненщині // Troglodytes. Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітол. спост. за 1991-1992 рр., 1993. – № 3. – С. 56. (звірено з оригіналом)
 47. Новак В. О., Савчук О. В. Рідкісні хижі птахи Рівненської області // Матер. І конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 29-31. (звірено з оригіналом)
 48. Новак Л. М., Мазуркова І. А. Народні назви птазів на Волино-Поділлі // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 136-137. (звірено з оригіналом)
 49. Новак В. О., Гулько А. А., Приказюк О. В. Про зимівлю лелекоподібних на Поділлі // Матер. ІІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1998. – С. 114-115. (звірено з оригіналом)
 50. Новак В. О., Новак Л. М. Орнітофауна Хмельницької області (фауністична характеристика). – Хмельницький, 1998. – 27 с. (звірено з оригіналом)

Немає коментарів:

Дописати коментар