П

 1. Павлов З. І. Порівняльний аналіз авіфауни субальпіки Карпат і Криму // Доповіді та повідомлення Львівського ун-ту, 1961. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 100-101. (цитування з різних джерел)
 2. Павлов З.И. К сравнительному анализу авифауны субальпики Восточных Карпат и Высоких Татр // Матер. III Всесоюзн. орнитол. конф. – Львов, 1962. – Кн. 2. – С. 129-130. (звірено з оригіналом)
 3. Павлюк Р. С. Электрофоретический аналіз растворимых белков поперечно-полосатых мышц эмбрионов кур при воздействии проникающей радиации // ІІІ респ. науч. конф. по физиол. и биохим. с.-х. животных. – Львов, 1964. – С. 267-268. (цитування з різних джерел)
 4. Павлюк Р. С. Материалы для разработки профилактики простеокинеза и плягиорхоза домашней птицы // Матер. III зоол. конф. пед. ин-тов РСФСР. – Волгоград, 1967. – С. 219-221. (цитування з різних джерел)
 5. Павлюк Р.С. Стрекозы (Insecta, Odonata) западных областей УССР, их паразиты и враги. – Автореф. дисс…канд. биол. наук. – Львов, 1975. – 25 с. (звірено з оригіналом)
 6. Павлюк Р. С. О спаривании домового воробья с зябликом в неволе и кладке гибридных яиц // Актуальные пробл. орнитол. – М., 1986. – С. 234-235. (звірено з оригіналом)
 7. Павлюк Р. С. Бабки (Insecta, Odonata) у харчовому раціоні птахів // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 153-154. (звірено з оригіналом)
 8. Павлюк Р. С., Сребродольська Н. І. Значення бабок (Odonata) у живленні водоплавних і болотних птахів Волинського Полісся // ХL наук. конф. присв. підсумк. наук.-досл. роботи ун-ту за 1965 рік: Тези доп. – Львів, 1966. – С. 61-62. (звірено з оригіналом)
 9. Павлюк Р. С., Сребродольська Н. І. Значення бабок (Insecta, Odonata) у живленні водоплавних і болотних птахів Волинського Полісся // Тези доп. ХІІ наук. конф., присв. підсумкам наук.-досл. роботи ун-ту за 1968 р. – Львів, 1968. – С. 61-62. (цитування з різних джерел)
 10. Павлюк Р. С., Сериков А. А. К питанию анатолийского скворца Sturnus vulgaris purpurascens в летний период // Матер. VI Всесоюзн. орнитол. конф. – Москва, 1974. – Ч. 2. – С. 97-98. (звірено з оригіналом)
 11. Павлюк Р., Царик Й., Шидловський І. Бенедикт Дибовський (12.V. 1833 р. – 31. І. 1930 р.) // Праці НТШ. Екологічна комісія. Т. 7: Екологічний збірник – 2. Екологічні проблеми природокористування та біорозмаїття Львівщини. – Львів: НТШ, 2001. – С. 306-308.
 12. Пакош М. П., Карбач І. Я., Маковецький М. І. Дослідження первинної структури гемоглобінів птахів // ХL наук. конф. присв. підсумк. наук.-досл. роботи ун-ту за 1965 рік: Тези доп. – Львів, 1966. – С 28-29. (звірено з оригіналом)
 13. Палій А.О., Гузій А.І. Природоохоронна Львівщина (на допомогу вчителям біології). – Львів, 1991. – 20 с. (цитування з різних джерел)
 14. Палий М.А. Лигулез плотвы озера Щерек и распространение его рыбоядными птицами // Матер. III Всесоюзн. орнитол. конф. – Львов, 1962. – Кн. 2. – С. 132-133. (звірено з оригіналом)
 15. Панченко В. О. Птахи в геральдиці міст України // Беркут, 1996. – Т. 5. – Вип. 1. – С. 88-90. (звірено з оригіналом)
 16. Паньків М. Птахи у побуті, віруваннях і обрядах покутян // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 110-113. (звірено з оригіналом)
 17. Пархоменко В. В. Сучасне поширення тетерева на Україні // Матер. про охор. природи на Україні. – Київ, 1958. – Вип. 1. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 18. Пасічник А. О. Гніздове розміщення сороки у Львові // Беркут, 1995. – Т. 4. – Вип. 1-2. – С. 47-49. (звірено з оригіналом)
 19. Паславська Т. М. Олександр Завадський як орнітолог (1798-1868) // Беркут, 1999. – Т. 8. – Вип. 2. – С. 220-221. (звірено з оригіналом)
 20. Пастернак С. І., Татаринов К. А. Нові знахідки плейстоценової фауни на західному Поділлі // Наук. зап. природозн. музею ін-ту агробіол. АН УРСР, 1952. – Т. ІІ. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 21. Паук А., Пограничний В. Зимівля баранчика-крехтуна (Gallinago gallinago L.) на Львівщині // Troglodytes. Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітол. спост. за 1991-1992 рр., 1993. – № 3. – С. 57. (звірено з оригіналом)
 22. Пекло А .М. Мухоловки фауны СССР. – Автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Киев, 1981. – 27 с. (цитування з різних джерел)
 23. Пекло А. М., Стригунов В. И. Краткие сообщения о черном чисте в Ровенской области // Исследов. в обл. запов. дела. – Москва, 1984. – С. 109. (цитування з різних джерел)
 24. Петрусенко А. А., Талпош В. С. Экологические особенности питання птенцов сороки – Pica pica (L.) в условиях Западного Подолья // Вестн. зоол., 1981. – № 5. – С. 52-57. (звірено з оригіналом)
 25. Петрусенко А. А., Талпош В. С. Питание птенцов лесной завитушки в Украинских Карпатах // Вестн. зоол., 1985. – № 5. – С. 60-63. (звірено з оригіналом)
 26. Петрусенко А. А., Клестов Н. Л. К биоценотическому и хозяйственному значению галки в гнездовый период на Украине // Врановые птицы в естест. и антропог. ландш. – Липецк, 1989. – С. 40-42. (цитування з різних джерел)
 27. Пидопличко И. Г. Новые данные о фауне позвоночных антропогенових обложений Тернопольской области // ДАН СССР, 1955. – Т. 100. – № 5. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 28. Підоплічко І. Г. Стан і завдання вивчення фаун викопних хребетних в західних областях УРСР // Тези доп. Сесії Відділу біол. наук АН УРСР по вивч. флори і фауни Карпат, 1956. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 29. Пісулінська Н. А., Шидловський І. В. Результати досліджень заказника «Чолгинський» протягом 1995-2006 рр. // Заповідна справа в Україні. – Канів, 2007. – Т. 13, Вип. 1-2. – С. 97-99.
 30. Пісулінська Н. А. Підсумки роботи Західно-Української орнітологічної станції / Пісулінська Н. А., Шидловський І. В. // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2011. – Вип. 2. – С. 159-166.
 31. Пидопличко И. Г. Развитие зоологических исследований на Украине за годы Советской влати // Вестн. зоол., 1967. – № 5. – С. 3-14. (звірено з оригіналом)
 32. Пидопличко И. Г. Основне итоги исследований зоологов Академии наук Украинской ССР за 50 лет ее существования // Вестн. зоол., 1969. – № 1. – С. 3-15. (звірено з оригіналом)
 33. Пограничний В. О. Поширення пронурка звичайного (Cinclus cinclus) в Дрогобицькому і Сколівському районах Львівської області // Фауна Сх. Карпат: суч. стан і охор. – Ужгород, 1993. – С. 125-128. (звірено з оригіналом)
 34. Пограничний В. Спостереження щевриків лучних (Anthus pratensis L.) взимку на Львівщині // Troglodytes. Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітол. спост. за 1991-1992 рр., 1993. – № 3. – С. 58. (звірено з оригіналом)
 35. Пограничний В. Експедиція “Опір-Стрий – 94” // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1994. – Вип. 6. Рихтарик. – С. 33-34. (звірено з оригіналом)
 36. Пограничний В. Експедиція “Верхівя Дністра-95” // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1995. – Вип. 7. Тріщ. – С. 30. (звірено з оригіналом)
 37. Пограничний В. Експедиція “Стрий-95” // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1995. – Вип. 7. Тріщ. – С. 33-34. (звірено з оригіналом)
 38. Пограничний В. Звіт про роботу Ради Західного відділення УОТ в 1996 році // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1997. – Вип. 8. Орішок. – С. 20-21. (звірено з оригіналом)
 39. Пограничний В. Міграція горіхівки (Nucifraga caryocatactes L.) у Сколівських Бескидах // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1998. – Вип. 9. Зличок. – С. 55. (звірено з оригіналом)
 40. Пограничний В. Природничому збірнику НТШ – 100 років // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1998. – Вип. 9. Зличок. – С. 70-76. (звірено з оригіналом)
 41. Пограничний В. Вивчення птахів долин рік карпатської частини басейну Верхнього Дністра у 1997-1998 роках // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1999. – Вип. 10. Ломик. – С. 25-29. (звірено з оригіналом)
 42. Пограничний В. Попередня оцінка чисельності та аналіз поширення рибалочки Alcedo atthis у карпатській частині Львівської області // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 69-72. (звірено з оригіналом)
 43. Пограничний В., Горбань І. Спостереження коловодників набережних (Actitis hypoleucos L.) взимку на Львівщині // Troglodytes. Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітол. спост. за 1991-1992 рр., 1993. – № 3. – С. 557-58. (звірено з оригіналом)
 44. Пограничний В. О., Паук А. А. Гніздування лебедя-шовкуна на правобережжі Дністра у Львівській області // Матер. 1-ої конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 27-29. (звірено з оригіналом)
 45. Пограничний В. О., Бокотей А. А. Про необхідність синхронізації досліджень по вивченню орнітофауни долин річок карпатського регіону // Матер. 1-ої конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 148-150. (звірено з оригіналом)
 46. Пограничний В. О., Козловський Р. С., Махни М. Я. Орнітофауна урочища “Лази” та його околиць // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 104-106. (звірено з оригіналом)
 47. Пограничний В. О., Штиркало Я. Є. Зимуюча орнітофауна долин річок правобережного басейну верхівя Дністра: попередній аналіз // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 106-108. (звірено з оригіналом)
 48. Пограничний В. О., Ямнич Г. М., Гринчишин Т. Ю. Характеристика чисельності лелеки білого у гірській частині басейну р. Стрий // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 108-109. (звірено з оригіналом)
 49. Пограничний В. О., Бучко В. В., Сеник М. А. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. – Львів, 2010. – 400 с.
 50. Пограничний О.О., Бокотей А. А. Володимиру Пограничному – 50 // Troglodytes. Праці ЗУОТ, 2012. – Вип. 3. – С. 192-195.
 51. Пограничний В., Башта А.-Т., Козловський Р. Орнітофауна Карпатської частини верхів’я басейну Дністра // Пріоритети орнітологічних досліджень. – Львів-Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 56-68. 
 52. Потіш Л., Башта А.-Т. Пугач Bubo bubo (Linnaeus, 1758) // Червона книга України. Тваринний світ // Під.ред. О.Ю. Мателешко, Л.А. Потіш. – Ужгород: Карпати, 2011. – С. 265.
 53. Потіш Л., Башта А.-Т. Совка Otus scops (Linnaeus, 1758) // Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ // Під.ред. О.Ю. Мателешко, Л.А. Потіш. – Ужгород: Карпати, 2011. – С. 267.
 54. Потіш Л., Башта А.-Т. Сич волохатий Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) // Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ // Під.ред. О.Ю. Мателешко, Л.А. Потіш. – Ужгород: Карпати, 2011. – С. 268.
 55. Потіш Л., Башта А.-Т. Сичик-горобець Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) // Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ // Під.ред. О.Ю. Мателешко, Л.А. Потіш. – Ужгород: Карпати, 2011. – С. 269.
 56. Потіш Л., Башта А.-Т. Сова довгохвоста Strix uralensis Pallas, 1771 // Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ // Під.ред. О.Ю. Мателешко, Л.А. Потіш. – Ужгород: Карпати, 2011. – С. 270.
 57. Покінська Д. С. До фенології прильоту птахів в околицях м.Буська Львівської області // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 141-142. (звірено з оригіналом)
 58. Покритюк Л. Л. Орнітофауна парку у Новому Роздолі // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 80-81. (звірено з оригіналом)
 59. Покритюк Л. До статуса норця малого (Podiceps ruficollis Pall.) на Закарпатті // Troglodytes. Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітол. спост. за 1991-1992 рр., 1993. – № 3. – С. 58. (звірено з оригіналом)
 60. Полуда А. М., Прокопенко С. П. Деякі особливості весняного перельоту птахів через Карпати // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 128-131. (звірено з оригіналом)
 61. Полуда А. М., Прокопенко С. П., Дядичева Е. Я., Ревуцкий Г. Е. Некоторые особенности весенней миграции птиц в Карпатах // Сезонные миграции птиц на территории Украины. – Киев, 1992. – С. 133-141. (звірено з оригіналом)
 62. Полушина Н. А. Методичні вказівки до спецкурсу “Зоологія хребетних тварин”: для студентів-заочників біологічного факультету. – Львів, 1961. – 32 с. (цитування з різних джерел)
 63. Полушина Н. А. О значении птиц в питании некоторых хищных зверей западных областей Украины // Матер. III Всесоюзн. орнитол. конф. – Львов, 1962. – Кн. 2. – С. 139-141. (звірено з оригіналом)
 64. Полушина Н. А. Птицы // Метод. указ. к изуч. позвон. животных урбаниз. тер. для студентов биол. ф-та. – Львов, 1989. – С. 14-24. (звірено з оригіналом)
 65. Полушина Н. А. Система „Город-Человек-Животное” и ее оптимизация (на примере Львова) // Урбаніз. навкол. середовище: охор. прир. та здоров'я людини. – Київ, 1996. – С. 215-219. (звірено з оригіналом)
 66. Полушина Н. А., Владышевский Д. В. Питание лисицы, лесной куницы и ласки в условиях Украинских Карпат // Конф. по вивч. флори і фауни Карпат та прилеглих територій. – Київ, 1960. – С. 314-319. (цитування з різних джерел)
 67. Поляков А. Д., Ардамацкая Т. Б., Ганя И. М., и др. Численность обыкновенного скворца в СССР // Научн. основы охр. и рац. использ. птиц: Тр. Окского гос. запов. – Окск, 1978. – Вып. 14. – С. 315-327. (цитування з різних джерел)
 68. Портенко Л. А. Орнитогеографические округа юго-западного угла нашей страны // Тр. III Всерос. съезда зоологов, анатомов и гистологов. – Л., 1927. – С. 88-89. (цитування з різних джерел)
 69. Портенко Л. А. Очерк фауны птиц Подольской губернии // Бюллетень МОИП. Отдел биол., 1928. – Т. XXXVII. – Вып. 1-2. – С. 92-204. (звірено з оригіналом)
 70. Портенко Л. А. Птицы Подолии // Тр. Третьего Всерос. Съезда зоол., анат. и гистол. – Ленинград, 1927. – С. 89-90. (так цитує сам автор)
 71. Портенко Л. А. Очерк фауны птиц западного Закарпатья // Сборник статей, посвященный памяти академика П. П. Сушкина. – М.-Л., 1950. – С. 301-359. (звірено з оригіналом)
 72. Портенко Л. О. Принципи природного районування Поділля і суміжних територій // Матер. конф. по вивч. прир. рес. Поділля. – Тернопіль - Кременець, 1963. – С. 171-173. (звірено з оригіналом)
 73. Портенко Л. А., Страутман Ф. И. Изученность карпатской фауны млекопитающих и птиц и план дальнейших исследований в целях составления общего описания фауны Карпат на всем их протяжени // Конф. по вивч. флори і фауни Карпат та прилег. тер. – Київ, 1960. – С. 330-334. (звірено з оригіналом)
 74. Потіш Л. Пропозиції по вдосконаленню роботи орнітологічної фауністичної комісії (ОФК) // Інформ. бюл. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1993. – Вип. 5. – С. 17-18. (звірено з оригіналом)
 75. Потіш Л. А. Вивчення міграцій птахів в Українських Карпатах // Фауна Сх. Карпат: суч. стан і охор. – Ужгород, 1993. – С. 128-130. (звірено з оригіналом)
 76. Потiш Л. А. Органiзацiя та методи кiльцювання птахiв (методичнi рекомендацiї для студентiв та вчителiв бiологiв) – Ужгород, 1993. – 18 с. (звірено з оригіналом)
 77. Потіш Л. А. Аналіз колекцій совиних в зоомузеях Карпатського регіону // Тези доп. 48-ої наук. конф. Ужгород. держ. ун-ту. Сер. біол. – Ужгород, 1994. – С. 44-45. (звірено з оригіналом)
 78. Потіш Л. А. Гнiздове поширення куликiв в долинi р. Уж // Матер. I конф. молодих орнітол. України. – Чернiвцi, 1994. – С. 40-42. (звірено з оригіналом)
 79. Потiш Л. А. Матерiали до вивчення весняного перельоту в долинi р. Уж // Матер. І конф. молодих орнітол. України. Чернiвцi, 1994. – С. 102-103. (звірено з оригіналом)
 80. Потiш Л. А. Про причини iнвазiй вухатої сови (Аsio otus) в населенi пункти // Наук. вiсн. Ужгород. держ. ун-ту. Сер. бiол., 1994. – Вип. 1. – С. 102-103. (цитування з різних джерел)
 81. Потіш Л. А. Динаміка перельоту деяких видів птахів восени 1993 р. у долині р. Уж // Беркут, 1995. – Т. 4. – Вип. 1-2. – С. 62-66. (звірено з оригіналом)
 82. Потіш Л. А. Карпатський пункт по вивченню мiграцiй i кiльцювання птахiв // Наук. вiсн. Ужгород. держ. ун-ту. Сер. бiол., 1995. – 2. – С. 102 -103. (цитування з різних джерел)
 83. Потіш Л. А. Матеріали до вивчення орнітофауни басейну р. Тиса // Тези доп. 49-ї наук. конф. присв. 50-р. біол. ф-ту Ужгород. держ. ун-ту. Сер. бiол. – Ужгород, 1995. – С. 73. (звірено з оригіналом)
 84. Потіш Л. А Про необхідність створення охоронної території в нижній течії р. Латориця (Закарпатська область) // Території, що важливі для збереж. птахів в Україні – ІВА прогр. – Київ, 1996. – С. 144-145. (звірено з оригіналом)
 85. Потіш Л. А. Чубата чернь – новий гніздовий вид фауни Закарпаття // Беркут, 1996. – Т. 5. – Вип. 2. – С. 129. (звірено з оригіналом)
 86. Потіш Л. А. Птахи роду Cygnus на Закарпатті // Наук. вiсн. Ужгород. держ. ун-ту. Сер. бiол., 1996. – 3 – С. 64. (звірено з оригіналом)
 87. Потіш Л. А. Водоплавнi птахи Закарпаття (посібник визначник мисливцю-любителю). – Ужгород, 1997. – 19 с. (цитування з різних джерел)
 88. Потiш Л. А. Особливостi зимiвлi качиних в умовах Закарпаття // Наук. вiсн. Ужгород. держ. Ун-ту. Сер. бiол., 1997. – 4. – С. 156-160. (цитування з різних джерел)
 89. Потіш Л. А. Збереження різноманітності гідрофільних птахів Закарпаття // Матеріали конференції КБЗ. - ??????, 1997. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 90. Потіш Л. А. Міжнародна співпраця орнітологів карпатського регіону, сучасний стан та перспективи розвитку // Карпат. регіон і пробл. сталого розв. – Рахів, 1998. – Т. 1. – С. 345-346. (звірено з оригіналом)
 91. Потіш Л. А. Значення гідрофільних птахів Закарпаття як обєктів полювання, та їх охорона // Наук. вiсн. Ужгород. держ. ун-ту. Сер. бiол., 1999. – № 6. - С. 107-109. (цитування з різних джерел)
 92. Потиш Л. А. Моделирование экосистем Закарпатской равнины в условиях возрастания антропогенного пресса // Молодь третього тисячоліття: гуманітарні проблеми та шляхи їх розв’язання. -  ???????, 2000 – Т. 3. – С. 298-301. (цитування з різних джерел)
 93. Потіш Л. А. Анотований список фауни водно-болотних птахів Закарпаття// Наук. вiсн. Ужгород. держ. ун-ту. Сер. бiол., 2000 – № 8. – С. 108-113. (цитування з різних джерел)
 94. Придатко В. И. О питании глухаря карпатского в охотничьем хозяйстве “Майдан” // VII Всесоюзн. орнитол. конф. – Киев, 1977. – Ч. 2. – С. 57. (звірено з оригіналом)
 95. Приходская Е. Г., Скильский И. В. Некоторые аспекты экологии врановых птиц Черновицкой области // Врановые птицы в естест. и антропог. ландш. – Липецк, 1989. – Ч. 1. – С. 102-103. (звірено з оригіналом)
 96. Приходська К.Г., Годованець Б. Г. Сучасний стан соколоподібних на території Буковини // Фауна Сх. Карпат: суч. стан і охор. – Ужгород, 1993. – С. 130-132. (звірено з оригіналом)
 97. Пріяткіна Н. Дослідження міграцій горобиних птахів // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1998. – Вип. 9. Зличок. – С. 33. (звірено з оригіналом)
 98. Прокопенко П. М. Практические мероприятия по разведению и охране ценных видов фауны в Закарпатской области // Зоря, 1941. – № 1-2. – С. 117-120. (цитування з різних джерел)
 99. Прокопчук Л. М., Петрусенко О. А. Живлення вівсянки звичайної Emberiza citronella L. та вівсянки очеретяної Emberiza schoeniclus L. на Українському Поліссі // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Біол., 1976. – № 18. – С. 102-105. (звірено з оригіналом)
 100. Пророчук В.В., Стефурак Ю.П., Брусак В.П., Держипільський Л.М., Базюк І.В., Бакун В.М., Бокотей А.А. та ін. Національний природний парк «Гуцульщина». – Львів: НВФ «Карти і атласи», 2013. – 408 с.
 101. Проць Б. Г., Чорнобай Ю. М., Вовк О. Б., Бокотей А. А. Перший український резерват природи „Пам’ятка Пеняцька” на шляху до відродження // Наукові записки ДПМ. – 2004. – Т. 20. – С. 167-176.
 102. Проць Б. Г., Чорнобай Ю. М., Вовк О. Б., Бокотей А. А. Історія та відродження резервату природи „Пам’ятка Пеняцька”. – Львів, 2005. – 16 с.
 103. Проць Б., Костюшин В., ван Бодегом П., Круглов І., Бокотей А., Орлов О., Вовк О., Башта Т.-А., Різун В., Дзюбенко Н. Рамсарська конвенція та водно-болотні угіддя Карпатського регіону: посібник для практиків. – Львів: ЗУКЦ, 2010. – 84 с.
 104. Прунько Д. О. О некоторых залетных птицах, добытых в Ивано-Франковской области (Западная Украина) // Орнитология, 1967. – Вып. 8. – С. 383. (цитування з різних джерел)
 105. Прушинська О. С. Про сучасний стан лебедя-шипуна на заході України // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 109-111. (звірено з оригіналом)
 106. Прушинська О. Зимівля лебедя-шовкуна Cygnus olor у Львові // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 75-76. (звірено з оригіналом)
 107. Прушинський М. С., Шидловський І. В. До прольоту звичайного канюка на заході України // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 151-154. (звірено з оригіналом)
 108. Птахи Рівненської області (фауністична характеристика). Ред. В. О. Новак, О. В. Савчук – Рівне, 1992. – 36 с. (цитування з різних джерел)

Немає коментарів:

Дописати коментар