Ч

 1. Чвак Т. В., Сребродольська Н. І. Чисельність горобиних птахів хвойних лісів Чорногори // Екосистеми карпатського високогір`я, їх оптимізація і охорона. Вісн. Львів ун-ту. Сер. біол, 1981. – Вип. 2. – С. 91-96. (звірено з оригіналом)
 2. Черватюк Т. В. О сохранности и гибели гнезд воробьиных птиц у верхней границы леса на Черногоре // Флора і фауна Українських Карпат. – Ужгород, 1965. – С. 66. (цитування з різних джерел)
 3. Черватюк Т. В. До вивчення фонових видів горобиних птахів Чорногорки // Тези доп. ХХХІХ наук. конф. Львів. ун-ту. – Львів, 1965. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 4. Черватюк Т. В. До екології гірського щеврика (Anthus spinoletta spinоletta L.) в умовах Карпат // ХL наук. конф. присв. підсумк. наук.-досл. роботи ун-ту за 1965 рік. – Львів, 1966. – С. 54-55. (звірено з оригіналом)
 5. Черватюк Т. В. Новые данные о желтой трясогузке (Motacilla flava L.) в Советских Карпатах // Вестн. зоол., 1969. – № 3. – С. 92-93. (звірено з оригіналом)
 6. Черватюк Т. В. Новые данные о желтой трясогузке (Motacilla flava L.) в Советских Карпатах // Вестн. зоол., 1969. – № 3. – С. 92-93. (звірено з оригіналом)
 7. Черватюк Т. В. О сроках размножения воробьиных птиц в Украинских Карпатах (район Черногоры) // Орнитология в СССР. – Ашхабад, 1969. – Кн. 2. – С. 697-699. (звірено з оригіналом)
 8. Черевко Ф. І. Охорона природи у Волинській області // Охор. прир. зах. обл. України. – Львів, 1966. – С. 277-279. (цитування з різних джерел)
 9. Черкащенко М. І. Необхідність створення Карпатського заповідника – резервата корисної фауни // Тези доп. конф. по вивч. фауни і флори Карпат. – Київ, 1960. – С. 396. (цитування з різних джерел)
 10. Черкащенко М. І. До питання про зараженість ектопаразитами птахів долини верхньої течії Дністра // Пробл. Паразитол.: Тези доп. ІІІ наук. конф. паразитол. УРСР. – Київ, 1960. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 11. Черкащенко М. І. Значення мишовидних гризунів в живленні сови вухатої // Наук. зап. Наук.-природозн. музею АН УРСР. – Київ, 1960. – Т. 8. – С. 120-123. (звірено з оригіналом)
 12. Черкащенко М. І. Матеріали про зараженість ектопаразитами птахів долини верхньої течії Дністра // Наук. зап. Наук.-природозн. музею АН УРСР, 1961. – Т. 9. – С. 69-75. (звірено з оригіналом)
 13. Черкащенко Н. И. Состав пищи птиц-дуплогнездников долины верхнего течения Днестра // Матер. III Всесоюзн. орнитол. конф. – Львов, 1962. – Кн. 2. – С. 230-231. (звірено з оригіналом)
 14. Черкащенко М. І. Чисельність, добова активність та склад їжі гніздових птахів долини верхньої течії Дністра // Наук. зап. Наук.-природозн. музею АН УРСР, 1962. – Т. 10. – С. 112-121. (звірено з оригіналом)
 15. Черкащенко М. І. Матеріали про зараженість двох екологічних груп птахів долини верхньої течії Дністра ендо- і ектопаразитами // Тези доп. ІV еколог. конф. – Київ, 1962. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 16. Черкащенко М. И. Состав пищи птиц дуплогнездников долины верхнего течения Днестра // Тез. докл. II зоол. Конф. БССР. – Минск, 1962. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 17. Черкащенко М. І. Екологічна характеристика гніздових водоплавних, лучних та болотних птахів долини верхнього Дністра // Сучасна та минула фауна зах. обл. України. – Київ, 1963. – С. 47-63. (звірено з оригіналом)
 18. Черкащенко Н. И. Роль семян сорных растений в питании птиц // Новости орнитол. конф. – Алма-Ата, 1965. – С. 405-406. (звірено з оригіналом)
 19. Черкащенко М. І. Екологічна характеристика вівсянки звичайної в умовах західних областей України // Тези доп. ХХХІХ наук. конф. Львів. ун-ту. – Львів, 1965. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 20. Черкащенко М. И. Распределение и численность тетерева в Волынской области УССР // Четвертая межвуз. зоогеогр. конф. – Одесса, 1966. – С. 303-304. (звірено з оригіналом)
 21. Черкащенко М. І. Роль птахів у знищенні бур’янів // Вісник Львів. Ордена Леніна держ. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. біол., 1967. – Вип. 3. – С. 10-12. (звірено з оригіналом)
 22. Черкащенко М. И. Биология размножения рябчика и серой куропатки в Карпатах // Первая науч. конф. по развитию охот. хоз. УССР. – Киев, 1968. – Ч. 2. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 23. Черкащенко М. И. Материалы по биологии сыча домового в условиях Ровенщины // Матер. IV науч. конф. зоологов пед. ин-тов. – Горький, 1970. – С. 401-402. (звірено з оригіналом)
 24. Черкащенко М. І. Мисливські птахи Львівщини, їх поширення, біологія та господарське значення // Збагачуймо мисливські та рибальські простори Львівщини. – Львів, 1970. – С. 58-79. (звірено з оригіналом)
 25. Черкащенко М. І. Орнітологія. Морфологія птахів. – Львів: Вища шк., 1974. – Ч. 1. – 86 с. (звірено з оригіналом)
 26. Черкащенко М. І. Орнітологія. Сучасна класифікація птахів. – Львів: Вища шк., 1975. – Ч. 2. – 97 с. (звірено з оригіналом)
 27. Черкащенко М. І., Лящук Б. Ф. Знахідка яйця викопного птаха на Станіславщині // Конф. по вивч. флори і фауни Карпат та прилег. тер. – Київ, 1960. – С. 395. (звірено з оригіналом)
 28. Черкащенко М. І., Страутман Ф. Й. Програма стаціонарних досліджень по фауні хребетних тварин високогір`я Карпат // Конф. по вивч. флори і фауни Карпат та прилег. тер – Київ, 1960. – С. 396-401. (звірено з оригіналом)
 29. Черкащенко М. І., Страутман Ф. Й. Принцип складання програми стаціонарних досліджень по фауні хребетних тварин високогір’я Карпат // Наук. зап. Наук.-природозн. музею АН УРСР, 1961. – Т. 9. – С. 92-103. (звірено з оригіналом)
 30. Черкащенко Н. И., Харамбура Я. И., Сергиенко М. И. Материалы о зараженности экто- и эндопаразитами водноболотных и дуплогнездных птиц долины верхнего течения Днестра // Матер. III Всесоюзн. орнитол. конф. – Львов, 1962. – Кн. 2. – С. 231-233. (звірено з оригіналом)
 31. Черкащенко М. І., Кушнірук В. О. Вікові зміни білкового складу сироватки крові родини Corvidae // ХL наук. конф. присв. підсумк. наук.-досл. роботи ун-ту за 1965 рік. – Львів, 1966. – С. 51-52. (звірено з оригіналом)
 32. Черкащенко М. І., Полушина Н. А., Сребродольська Н. І., Мальчевська К. П., Бенедюк Г. О., Климишин В. С., Кушнірук В. О. Дослідження наземних хребетних Українських Карпат і прилеглих територій // Вісник Львів. Ордена Леніна держ. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. біол., геогр. і геол., 1968. – Вип. 4. – С. 69-77. (цитування з різних джерел)
 33. Черкащенко М. И., Кушнирук В. О. Биохимический анализ белков сыворотки крови некоторых видов птиц родов голубь и горлица // Орнитология в СССР: Матер. Пятой Всесоюзн. орнитол. конф. – Ашхабад, 1969. – Кн. 2. – С. 690-691. (звірено з оригіналом)
 34. Черкащенко М. І., Кушнірук В. О., Бенедюк Г. О., Гладунко І. Й., Стефаник Ю. К. Кількісний та якісний склад білків сироватки крові риб, земноводних, плазунів, птахів та ссавців // Вісник Львів. Ордена Леніна держ. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. біол., 1971. – Вип. 5. – С. 70-75. (звірено з оригіналом)
 35. Черкащенко М. И., Сребродольская Н. И. Водоплавающие и болотные птицы Волынского Полесья и их охрана // Рес. водоплавающих птиц СССР, их воспр. и использ. – Москва, 1972. – Вып. 1. – С. 66-68. (цитування з різних джерел)
 36. Черкащенко М. І., Сребродольська Н. І. Про необхідність створення Волинського заповідника // Вісник Львів. Ордена Леніна держ. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. біол., 1974. – Вип. 7. – С. 70-73. (звірено з оригіналом)
 37. Черничко И. И., Корзюков А. И., Русев И. Т., Шидловский И. В. Вести из регионов (Украина) // Информ. матер. РГК, 1997. – № 10. – С. 7-8. (цитування з різних джерел)
 38. Чорненька О. Б. Якісна і кількісна характеристика пролітних зграй та груп куликів // Матер. І конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 98-101. (звірено з оригіналом)
 39. Чорненька О. Б. Характеристика міграції та зміни статусу деяких водно-болотяних птахів на Львівщині // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 135-137. (звірено з оригіналом)
 40. Чорненька О. Б. Внутрішньовидові та міжвидові відносини в зграях куликів // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 204-208. (звірено з оригіналом)
 41. Чорненька О. Б. Гніздування чапель у змішаній колонії біля с. Отиневичі на Львівщині // Матер. ІІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1998. – С. 156-158. (звірено з оригіналом)
 42. Чорненька О. Гніздування чаплі рудої (Ardea purpurea L.) та квака (Nycticorax nycticorax L.)  у Львівській області // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1998. – Вип. 9. Зличок. – С. 52-53. (звірено з оригіналом)
 43. Чорненька О. Прив’язаність куликів до певних стацій на Львівщині // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 100-102. (звірено з оригіналом)
 44. Чорнобай Ю. М., Климишин О. С., Бокотей А. А., Володимир Дідушицький (до 175-річчя з дня народження) // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України, 2000. – Т. 15. – С. 171-173. (звірено з оригіналом)
 45. Чорнобай Ю. М., Бокотей А. А., Дзюбенко Н. В. Еколого-просвітня діяльність природознавчого музею // Бойківщина: минуле та сучасне. – Долина, 2007. – С.26-28.
 46. Чорнобай Ю. М. , Бокотей А. А. Старунські палеонтологічні знахідки. – Львів, 2007. – 14 с.
 47. Чернобай Ю.М., Бокотей А.А. Всеукраїнська науково-практична конференція ІСОМ України "Природнича музеологія: теорія та практика" Кам’янець-Подільський, 17–18 вересня 2009 р. // Наукові записки ДПМ
 48. Чугунов Н. Д., Кушнирук В. А., Кушнирук И. Ф. Электрофоретическое исследование белков сыворотки крови и гемоглобина дятловых // Новости орнитол. – Алма-Ата, 1965. – С. 408-409. (звірено з оригіналом)

Немає коментарів:

Дописати коментар