Ц

  1. Царик Й. В., Шидловський І. В., Головачов О. В., Лисачук Т. І., Романова Х. Й., Паславська Т. М., Єдинак Г. З., Павлюк Р. С., Вознюк М. Н. Каталог рідкісних та червонокнижних видів тварин колекцій зоологічного музею. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 59 с. (цитування з різних джерел)
  2. Царик Й. В., Шидловський І. В., Головачов О. В., Лисачук Т. І., Романова X. Й., Паславська Т. М., Єдинак Г. 3., Павлюк Р. С., Вознюк М. Н. Каталог рідкісних та червонокнижних видів тварин колекцій зоологічного музею. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 59 с.
  3. Царик Й. В., Іванець О. Р., Яворський І. П., Шидловський І. В., Дикий І. В., Горбань І. М., Сребродольська Є. Б. Сучасний стан деяких зооценозів Розточчя // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об'єктів на Розточчі / Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., с. Шкло, 6-7 липня 2000 р. – Львів: Логос, 2000. – С. 185-190.
  4. Царик Й. В., Горбань І. М., Горбань Л. І., Дикий І. В., Сребродольська Є. Б., Шидловський І. В. Різноманіття наземних хребетних тварин Шацького національного природного парку // Шацький національний природний парк: Наукові дослідження. 1999-2004 рр. – Світязь, 2004. – С. 106-109.
  5. Царик Й., Горбань І., Горбань Л., Закала О., Лєснік В., Шидловський І., Сребродольська Є., Ємельянова І., Костюк О., Шкаран В., Сеник М. Хребетні в зооценозах Західного Полісся // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: 3б. наук. пр. / Відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – С. 192-196.
  6. Царик Й. В., Пісулінська Н. В., Шидловський І. В. Фенологія вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus) на заході України // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах / Мат-ли IV Міжнар. наук. конф. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 452-454.
  7. Цемш І. О. Орнітологічні спостереження на Волині в 1932 році // Наук. зап. Київ. ун-ту, 1936. – Вип. 2. – С. 375-384. (цитування з різних джерел)

Немає коментарів:

Дописати коментар