М

 1. Мазютинець Я. В. Динаміка зустрічальності воронових птахів у Закарпатті на авто маршруті Ужгород-Середнє у 1997 р. (після гніздовий, осінній та ранньозимовий періоди) // Матер. ІІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1998. – С. 106-109. (звірено з оригіналом)
 2. Мазютинець Я. Матеріали до гніздової біології крука Corvus corax в Закарпатті // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 62-63. (звірено з оригіналом)
 3. Майхрук М. И. О привлечении птиц-дуплогнездников в пригородные леса города Тернополя // Охр. и воспр. птиц пригород. лесов и зеленых насажд. – Львов, 1992. – С. 51-53. (звірено з оригіналом)
 4. Майхрук М. Зимівля гуски білої (Chen caerulescens L.) на Тернопільщині // Troglodytes. Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітол. спост. за 1991-1992 рр., 1993. – № 3. – С. 56. (звірено з оригіналом)
 5. Майхрук М. І. Чисельність птахів при залізничної лісосмуги на Тернопільщині // Пробл. вивч. та охор. птахів: Матер. VI нар. орнітол. Зах. України (м. Дрогобич, 1-3 лютого 1995 р.). – Львів-Чернівці, 1995. – С. 90-91. (звірено з оригіналом)
 6. Майхрук М. І. Деякі спостереження за чисельністю птахів в лісах заповідника “Медобори” // Пробл. становл. і функц. новоствор. запов. – Гримайлів, 1995. – С. 57-58. (звірено з оригіналом)
 7. Майхрук М. І. Чисельність птахів польового ландшафту Тернопільщини // Обліки птахiв: підходи, методики, результати. – Львів-Київ, 1997. – С. 83-89. (звірено з оригіналом)
 8. Майхрук М. І. Динаміка населення птахів м. Тернополя // Обліки птахiв: підходи, методики, результати. – Львів-Київ, 1997. – С. 90-97. (звірено з оригіналом)
 9. Майхрук М. Деякі особливості приваблення птахів-дуплогніздників у залізничні лісосмуги Тернопільщини // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 63-64. (звірено з оригіналом)
 10. Малих А. О. Птахи – наші зимові гості // Подкарпатска Русь, 1932. – № 9. – С. 97-101. (цитування з різних джерел)
 11. Марисова И. В. Хозяйственное значение, биология и распространение дроздовых УССР. – Автореф. дисс…. канд. биол. наук. – Киев, 1955. – 10 с. (звірено з оригіналом)
 12. Марисова І. В. Матеріали до вивчення лісових птахів Тернопільської області // Наук. зап. Кременецького пед. ін-ту, 1957. – Вип. 3. – С. 140-159. (цитування з різних джерел)
 13. Марисова І. В. Лісова орнітофауна північної частини Тернопільської області // Тези доп. наук. конф. кафедр Кременецького пед. ін-ту, 1957. – Вип. 1. – С. 51-53. (цитування з різних джерел)
 14. Марисова И. В. Находки редких птиц в различных природных зонах СССР (в обзоре статей и заметок) // Природа, 1957. – № 12. – С. 104-105. (цитування з різних джерел)
 15. Марисова И. В. К биологии обыкновенной кукушки // II Всесоюзн. орнитол. конф. – Москва, 1959. – С. 11-12. (звірено з оригіналом)
 16. Марисова І. В. До біології звичайної зозулі Cuculus canorus L. // Наук. зап. Кременецького пед. ін-ту, 1959. – Вип. 4. – С. 93-96. (цитування з різних джерел)
 17. Марискевич О., Шпаківська І., Данилюк К., Башта А.-Т., Канарський Ю., Кагало О. Рідкісні види рослин і тварин РЛП «Надсянський». – Львів, 2011. – 14 с.
 18. Марісова І. В. Мисливсько-промислові птахи північної частини Тернопільської області // Наук. зап. Кременецького держ. пед. ін-ту, 1960. – Т. 5. – С. 185-206. (звірено з оригіналом)
 19. Марисова И. В. Интересная находка // Охота и охот. хоз., 1960. – № 5. – С. 26. (цитування з різних джерел)
 20. Марисова И. В. Редкий гость // Охота и охот. хоз., 1961. – № 9. – С. 60. (цитування з різних джерел)
 21. Марисова И. В. Редкий случай гнездования каменки // Природа, 1961. – № 5. – С. 76-77. (цитування з різних джерел)
 22. Марисова И. В. Неожиданные встречи // Природа, 1962. – № 7. – С. 92. (цитування з різних джерел)
 23. Марисова И. В. Антропогеновые птицы Подолии // Матер. III Всесоюзн. орнитол. конф. – Львов, 1962. – Кн. 2. – С. 85-87. (звірено з оригіналом)
 24. Марисова І. В. Спостереження за прильотом деяких видів птахів у Тернопільській області // Матер. до вивч. фауни України. – Київ, 1963. – С. 50-57. (звірено з оригіналом)
 25. Марисова І. В. Матеріали до вивчення живлення та практичного значення дроздових України // Матер. конф. по вивч. прир. рес. Поділля. – Тернопіль - Кременець, 1963. – С. 152-157. (звірено з оригіналом)
 26. Марисова І. В. Промислова орнітофауна Поділля, її охорона та раціональне використання // Матер. конф. по вивч. прир. рес. Поділля. – Тернопіль - Кременець, 1963. – С. 158-161. (звірено з оригіналом)
 27. Марисова І. В. Викопна антропогенова фауна Поділля // Тези доп. звітно-наук. конф. кафедр Кременецького пед. ін-ту. – Кременець, 1963. – С. 46-49. (цитування з різних джерел)
 28. Марисова І. В. Голоценові птахи Середнього Придністровя // Тези доп. звітно-наук. конф. кафедр Кременецького пед. ін-ту. – Кременець, 1964. – С. 81-85. (цитування з різних джерел)
 29. Марисова І. В. Наземні хребетні Північного Поділля // Тези доп. звітно-наук. конф. кафедр Кременецького пед. ін-ту. – Кременець, 1964. – С. 86-88. (цитування з різних джерел)
 30. Марисова І. В. Нові види птахів на Поділлі // Тези доп. та повідомл. на підсумк. конф. Ніжинського пед. ін-ту. Сер. природн. наук. – Ніжин, 1965. – С. 13-14. (цитування з різних джерел)
 31. Марисова І. В. Викопні птахи з голоценових відкладів долини р. Смотрича // Тези доп. та повідомл. на підсумк. конф. Ніжинського пед. ін-ту. Сер. природн. наук. – Ніжин, 1965. – С. 15-16. (цитування з різних джерел)
 32. Марисова И. В. Антропогеновая орнитофауна подольских пещер // Матер. докл. IV Междунар. спелеолог. конгр. – Любляна, 1965. – С. 1-8. (цитування з різних джерел)
 33. Марисова И. В. Залеты некоторых птиц в западноукраинскую лесостепь // Орнитология, 1965. – Вып. 7. – С. 481. (звірено з оригіналом)
 34. Марисова И. В. О сирийском дятле (Dendrocopos syriacus) на Украине // Зоол. журн., 1965. – Т. 44. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 35. Марисова І. В. До біології чорноголового чекана (Saxicola torquata L.) на Україні // Екол. та істор. хребетних фауни України. – Київ, 1966. – С. 126-130. (звірено з оригіналом)
 36. Марисова И. В. О постэмбриональном развитии певчего и черного дроздов // Орнитология, 1967. – Вып. 8. – С. 372-373. (звірено з оригіналом)
 37. Марисова И. В. Плейстоценовая орнитофауна Подолии // Орнитология, 1968. – Вып. 9. – С. 316-322. (звірено з оригіналом)
 38. Марисова И. В. Антропогенная орнитофауна подольских пещер // Орнитология, 1974. – Вып. 11. – С. 334-338. (звірено з оригіналом)
 39. Марисова И. В. Особенности экологии отдельных популяций горного конька в Карпатах и их роль в высокогорных биогеоценозах // Изуч. птиц в СССР, их охр. и рац. использ. – Ленинград, 1986. – Ч. 2. – С. 52-53. (звірено з оригіналом)
 40. Марисова І. В. Гірський щеврик і його роль у біогеоценозах високогір’я // Біогеоценози карпатського високогір’я: оптимізація і охорона. Вісн. Львів. ун-ту. – 1987. – Вип. 17. – С. 67-72. (звірено з оригіналом)
 41. Марисова І. В. До біології альпійської тинівки в Карпатах // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 27-29. (звірено з оригіналом)
 42. Марисова І. В. Деякі екологічні особливості шпака на півночі України // Беркут, 1993. – Т. 2. – С. 16-20. (звірено з оригіналом)
 43. Марисова І. В. Скеляр (Monticola saxatilis L.) на заході України // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України, 1997. – Т. 13. – С. 83-87. (звірено з оригіналом)
 44. Марисова И. В., Холина Н. М. К биологии мухоловки-белошейки Muscicapa albicollis Temm в западных областях Украины // Науч. зап. Ужгород. ун-та, 1959. – Т. 40. – С. 75-81. (звірено з оригіналом)
 45. Марисова И. В., Владышевский Д. В. О биологии белозобого дрозда (Turdus torquatus L.) на Украине // Зоол. журн., 1961. – Т. 11. – Вып. 8. – С. 1240-1245. (звірено з оригіналом)
 46. Марисова І. В., Татаринов К. А. Деякі спостереження над фауною хребетних Поділля // Наук. зап. Кременецького держ. пед. ін-ту, 1961. – Т. 6. – С. 35-44. (звірено з оригіналом)
 47. Марисова І. В., Татаринов К. А. Плейстоценові птахи Кривчанської печери // Наук. зап. Кременецького держ. пед. ін-ту, 1962. – Т. 7. – С. 63-75. (звірено з оригіналом)
 48. Марисова І. В., Татаринов К. А. Зоологія хордових. Методичні вказівки до лабораторних робіт. – Київ: Рад. школа, 1964. – ?? с. (цитування з різних джерел)
 49. Марисова И. В., Татаринов К. А. Ископаемая авифауна западных областей Украины и темпы микроэволюции некоторых птиц // Новости орнитологии. – Алма-Ата, 1965. – С. 232-233. (цитування з різних джерел)
 50. Марисова И. В., Татаринов К. А. Исследование наземных позвоночных западной части Украины // Биол. наука в ун-тах и пед. ин-тах Украины за 50 лет. – Харьков, 1968. – С. 181-182. (цитування з різних джерел)
 51. Марисова И. В., Бутенко А. Г. Материалы к распространению и экологии сирийского дятла (Dendrocopos syriacus) на Украине // Вестн. зоол., 1976. – № 2. – С. 29-34. (звірено з оригіналом)
 52. Марисова І. В., Талпош В. С. Птахи України (польовий визначник). – Київ: Вища школа, 1984. – 184 с. (цитування з різних джерел)
 53. Марисова И. В., Самофалов М. Ф. Новые данные о биологии сирийского дятла на Украине // ??????????????. – Киев, 1987. – 5 с. (цитування з різних джерел)
 54. Марисова І. В., Горбань І. М., Давидович Л. І. До біології канаркового в`юрка на заході УРСР // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 29-32. (звірено з оригіналом)
 55. Маркевич О. П. Нарис історії вивчення фауни Українських Карпат і прилеглих територій // Флора и фауна Карпат. – Москва, 1960. – С. 106-130. (звірено з оригіналом)
 56. Маркевич А. П. История изучения фауны Карпат // Конф. по вивч. флори і фауни Карпат та прилег. тер. – Київ, 1960. – С. 294-296. (звірено з оригіналом)
 57. Маркевич О. П., Підоплічко І. Г. Співдружність російських та українських зоологів у вивченні фауни України // Зб. праць зоол. музею, 1956. – № 27. – С. 3-13. (цитування з різних джерел)
 58. Мартинюк І. Звіт скарбника Західного відділення Українського орнітологічного товариства за 1993 рік // Інформ. бюл. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1993. – Вип. 5. – С. 13. (звірено з оригіналом)
 59. Мартинюк І. Звіт скарбника Західного відділення УОТ за 1994 рік // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1994. – Вип. 6. Рихтарик. – С. 22. (звірено з оригіналом)
 60. Мартинюк І. Звіт скарбника Західного відділення УОТ за 1995 рік // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1995. – Вип. 7. Тріщ. – С. 27. (звірено з оригіналом)
 61. Мартинюк І. Звіт скарбника Західного відділення УОТ за 1996 рік // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1997. – Вип. 8. Орішок. – С. 19. (звірено з оригіналом)
 62. Мартинюк І Я. Сіра чапля (Ardea cinerea L.) у західних регіонах України // Знач. та персп. стаціонар. досл. для збереж. біорізноманітності. – Львів, 1998. – С. 99-101. (звірено з оригіналом)
 63. Мартинюк І. Я., Шидловський І. В. Внутрішньо популяційний розподіл лучної очеретянки за результатами кластерного аналізу довжини крила пролітних птахів // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 114-116. (звірено з оригіналом)
 64. Масловський О.О., Бокотей А.А. Екологічне значення риб-вселенців у водоймах заходу України // Біологія: від молекули до біосфери. М-ли V Міжнар. конф. Молодих науковців (Харків, 22-25 листопада 2010). – Харків, 2010. – С. 358-359.
 65. Матвеев Н. Д. Сравнительный анализ заселяемости искусственных гнездовий в нагорных дубравах лесостепной зоны Украины // Птицы бас. Сев. Донца. – Харьков, 1994. – С. 35-37. (звірено з оригіналом)
 66. Матвеев Н. Д. О привлечении птиц-дуплогнездников в пригородные леса Каменца-Подольского // Матер. 1 конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 132-134. (звірено з оригіналом)
 67. Матвєєв М. Д. Умови гніздування синиць у дібровах Поділля // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 116-118. (звірено з оригіналом)
 68. Матвєєв М. Д. Динаміка чисельності синиць у різних типах лісу на Поділлі // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 119-122. (звірено з оригіналом)
 69. Матвєєв М. Д. Особливості розмноження великої синиці на Поділлі // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 123-126. (звірено з оригіналом)
 70. Матвєєв М. Д. Структура та видовий склад змішаних зграй птахів у не гніздові періоди року в біотопах Поділля // Зб. наук. праць викладачів Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Пед. ф-т. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Вип. 3. – С. 92-96. (цитування з різних джерел)
 71. Матвєєв М. Д. Деякі аспекти просторових кормо пошукових ніш видів синиць (Paridae) фауни Поділля // Екол. освіта та вихов. учнів. молоді: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський, 1998. – С. 81-83. (звірено з оригіналом)
 72. Матвєєв М. Д. Територіальна поведінка та демографічна структура болотяної гаїчки (Parus palustris L.) на Поділлі // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України, 1998. – Т. 14. – С. 26-30. (звірено з оригіналом)
 73. Матвєєв М. Д. Поширення синиць (Paridae) на Поділлі // Роль охор. прир. тер. у збереж. біорізном. – Канів, 1998. – С. 201-203. (цитування з різних джерел)
 74. Матвєєв М. Д., Любінська Л. Г. Структура населення птахів лісових біотопів національного природного парку “Подільські Товтри” в гніздовий період // Роль охор. прир. тер. у збереж. біорізном. – Канів, 1998. – С. 203-204. (цитування з різних джерел)
 75. Матейчик В. И. О состоянии гнездовой популяции белого аиста в Шацком национальном парке // Аисты: распростр., экол., охр. – Минск, 1990. – С. 115. (звірено з оригіналом)
 76. Матейчик В. І. Екологія звичайного мартина в Шацькому національному парку // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 32-33. (звірено з оригіналом)
 77. Матейчик В. І. Про раннє гніздування пугача на Волинському Поліссі // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 34. (звірено з оригіналом)
 78. Матейчик В. І. Пізньо-осінні обліки водоплавних птахів Шацького національного природного парку // Нац. парки в системі екол. моніторингу. – Світязь, 1993. – С. 56-57. (звірено з оригіналом)
 79. Матейчик В. І. Вплив меліорації на чисельність лелекоподібних Швацького природного національного парку // Матер. 1 конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 12-13. (звірено з оригіналом)
 80. Матейчик В. І. Лебідь-шипун Шацького Поозеря (динаміка чисельності та стан популяції // Матер. 1 конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 25-26. (звірено з оригіналом)
 81. Матейчик В. І. Лелека білий – індикаторний вид трансформованих ландшафтів // Пробл. становл. і функц. новоствор. запов. – Гримайлів, 1995. – С. 5205. (звірено з оригіналом)
 82. Матеріали орнітофауністичних спостережень, затверджених Українською регіональною орнітофауні стичною комісією (ОФК) в 1982-1986 рр. // Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітоф. спостереж. за 1989-1990 рр., 1991. – № 2. – С. 12-50. (звірено з оригіналом)
 83. Матеріали орнітофауністичних спостережень, затверджених Українською регіональною орнітофауні стичною комісією (ОФК) в 1987-1988 рр. // Troglodytes. Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітоф. спостереж. за 1991-1992 рр., 1993. – № 3. – С. 6-13. (звірено з оригіналом)
 84. Матеріали орнітологічних спостережень, затверджених Українською орнітофауністичною комісією (ОФК) в 1989-1990 рр. // Troglodytes. Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітоф. спостереж. за 1993 р., 1994. – № 4. – С. 4-9. (звірено з оригіналом)
 85. Матеріали орнітологічних спостережень, затверджені Українською регіональною орнітофауні стичною комісією (ОФК) в 1991-1994 рр. // Troglodytes. Західноукраїнський орнітофауні стичний щорічник, 1995. – № 5. – С. 6-16. (звірено з оригіналом)
 86. Матеріали орнітологічних спостережень, затверджених Українською орнітофауні стичною комісією (УОФК) в 1995 році // Troglodytes. Західноукраїнський орнітофауні стичний щорічник, 1996. – № 6. – С. 6-8. (звірено з оригіналом)
 87. Матеріали орнітологічних спостережень на території західних областей України за 1994 рік // Troglodytes. Західноукраїнський орнітофауні стичний щорічник, 1995. – № 5. – С. 17-43. (звірено з оригіналом)
 88. Матеріали орнітологічних спостережень на території західних областей України за 1995 рік // Troglodytes. Західноукраїнський орнітофауні стичний щорічник, 1996. – № 6. – С. 9-42. (звірено з оригіналом)
 89. Меліка Ж. Г., Крічфалушій В. В., Крочко Ю. І., Луговой О. Є., Потіш Л. А. Унікальність природних екосистем Закарпатської низовини і необхідність її охорони // Фауна Сх. Карпат: суч. стан і охор. – Ужгород, 1993. – С. 33-42. (звірено з оригіналом)
 90. Меліка Ж. Г, Крічфалушій В. В., Крочко Ю. І., Луговой О. Є., Потіш Л. А. Необхідність заповідання дібров рівнинної частини Закарпаття // Матер. 46-ої наук.-техн. конф. Укр. держ. лісотех. ун-ту. – Львів, 1994. – С. 153-155. (звірено з оригіналом)
 91. Михайличенко М. Т., Бондаренко В. Д., Делеган И. В., Соловий И. П., Казьмир П. Г. Применение природоохранных технологий для уменьшения гибели диких животных при сельскохозяйственных работах // Экол.-эконом. и социально-равовые вопр. природопольз. и охр. прир. – Львов, 1989. – С. 335-337. (цитування з різних джерел)
 92. Митяй И. С. Расширение ареала черного дятла на Украине // Вестн. зоол., 1983. – № 4. – С. 86-87. (звірено з оригіналом)
 93. Митяй І.С., Бокотей А.А., Селіверстов М.М. Коефіцієнти для розрахунку обєму та площі поверхні пташиних яєць за їх довжиною та діаметром // Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи. Тр. нуч. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Николая Николаевича Сомова (1861-1923). – Харьков: Точка, 2011. – С. 112-127.
 94. Моква Т., Шидловський І., Чорненька О. Інструкція роботи у таборі кільцювання птахів // Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (Збірник праць) / ред. І. Шидловський та ін. – Львів: Євросвіт, 2002. – С. 66-71.
 95. Музиченко О. До поширення та біології гірського дрозда (Monticola saxatilis (Linn.)) на Україні // Зб. праць Зоол. музею., 1928. – Ч. 5. – С. 171-175. (так цитує сам автор)

Немає коментарів:

Дописати коментар