З

 1. Загайкевич И. К., Здун В. И., Кулаковская О. П., Рудышин М. П., Черкащенко Н. И. О необходимости создания Карпатского заповедника как резервата охраны редких видов животных // Конф. по вивч. флори і фауни Карпат та прилег. тер. – Київ, 1960. – С. 260-265. (звірено з оригіналом)
 2. Загороднюк І. В. Акроніми назв найбільших зоологічних колекцій України при позначеннях зразків / І. В. Загороднюк, І. В. Шидловський // Зоологічні колекції та музеї : збірник наукових праць / за ред. І. Загороднюка ; Національний науково-природознавчий музей НАН України. – Київ, 2014. – С. 33-43.
 3. Загульський М. М., Кучинська І. В., Майданський М. А. Созологічна оцінка території національного природного парку “Яворівський” // Пробл. і персп. розв. природоохор. об’єктів на Розточчі. – Львів, 2000. – С. 150-152. (цитування з різних джерел)
 4. 3акала О. С., Горбань І. М., Шидловський І. В. Морфометричний аналіз очеретянок в осінній міграційний період на Волинському Поліссі // Наукові записки ДПМ. – Львів, 2004. – Т. 19. – С. 65-70.
 5. Затушевський А. Т., Шидловський І. В. Історія комплектування колекції ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету ім. Івана Франка // Мат-ли круглого столу «Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України». Київ, 23-24 листопада 2007 р. – Київ, 2007. – С. 20-21.
 6. Затушевський А. Т., Шидловський І. В. Колекція ссавців зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка // Природнича музеологія: теорія та практика / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 – 18 вересня 2009 року, м. Кам’янець-Подільський). – Львів- Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 121-122.
 7. Затушевський А. Т. Рекомендації з кільцювання птахів в Україні / А. Т. Затушевський, І. В. Шидловський // Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства (Troglodytes). – № 1. – Львів, 2010. – С. 59–77.
 8. Затушевський А. Т. Методи вимірювання птахів / Затушевський А. Т., Шидловський І. В., Пісулінська Н. А. // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2011. – Вип. 2. – С. 52-65.
 9. Затушевський А.Т., Шидловський І.В., Бокотей А.А. Життєвий шлях і науковий доробок професора Федора Йогановича Страутмана // Наукові читання пам’яті професора Ф.Й.Страутмана. – Львів, 2013. – С. 5-8.
 10. Здун В. И. Пути инвазии птиц личинками трематод // Матер. III Всесоюзн. орнитол. конф. – Львов, 1962. – Кн. 1. – С. 150-151. (звірено з оригіналом)
 11. Зелінка С. В., Мшанецька Н.В., Страшнюк Д.В., Страшнюк Н.М. Охорона рідкісних видів флори судинних рослин і фауни наземних хребетних Кременецьких гір // Знач. та персп. стаціонар. досл. для збереж. біорізноманітності. – Львів, 1998. – С. 61-64. (звірено з оригіналом)
 12. Зубков Н. И. Пролет, распределение и численность хищных птиц и сов Молдавии // Мигр. и практ. знач. птиц Молдавии. – Кишинев, 1980. – С. 71. (цитування з різних джерел)

Немає коментарів:

Дописати коментар