С

 1. Савчук А В. О гнездовании белого аиста в Ровенской области // Аисты: распростр., экол., охр. – Минск, 1990. – С. 122-123. (звірено з оригіналом)
 2. Савчук О. В. Знахідки гнізд чорного лелеки (Ciconia nigra) // Птахи Рівненської обл. (фауніст. xар.). – Рівне, 1992. – С. 29-30. (звірено з оригіналом)
 3. Савчук О. В., Новак В. О. Гніздування лебедя-шовкуна (Cygnus olor) на Рівненщині // Птахи Рівненської обл. (фауніст. хар.). – Рівне, 1992. – С. 30. (звірено з оригіналом)
 4. Савчук О. В., Новак В. О. Чорний лелека у Рівненській області // Матер. I конф. молодих орнітол. України. – Чернiвцi, 1994. – С. 20-22. (звірено з оригіналом)
 5. Самчук М. Д. Морфо-экологические особенности и некоторые вопросы практического значения представителей семейства ткачиковых на Украине. – Автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Киев, 1972. – 22 с. (цитування з різних джерел)
 6. Самусенка И, Дзюбенка Н., Бакатэй А. Адукацыйная праграма «Бусел». – Мінск, 2012. – 66 с.
 7. Самусенка И, Дзюбенка Н., Бакатэй А. Адукацыйная праграма «Бусел». – Мінск, 2014. – 66 с.
 8. Севастьянов В. И. Общий характер сезонных миграций птиц на территории Украины // Сезон. мигр. птиц на тер. Украины. – Киев, 1992. – С. 11-23. (звірено з оригіналом)
 9. Сеник М. Птахи парку „Горіховий гай” у м. Львів // Матер. ІІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1998. – С. 126-132. (звірено з оригіналом)
 10. Сеник М. А., Шидловський І. В. Звіт Львівського Клубу Орнітологів (відділення Українського орнітологічного товариства охорони птахів) про роботу в 2001 році // Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства. Плотик. – Дрогобич: музей «Дрогобиччина», 2005. – С. 17-18.
 11. Сергієнко М. І. Паразитичні захворювання курей в околицях міста Львова і заходи боротьби з ними // Бюлет. наук. студ. конф. – Львів, 1953. – Вип. 2. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 12. Сергиенко М. И. К паразитофауне озер Тур, Домашнее, Песочное // Бюлет. наук. студ. конф. – Львів, 1955. – Ч. 2. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 13. Сергієнко М. І. Матеріали до вивчення видового складу присиснів та стьожкових червів водно-болотних птахів верхньої течії Дністра // Наук. зап. Наук.-природозн. Музею АН УРСР, 1962. – Т. 10. – С. 97-100. (звірено з оригіналом)
 14. Сергієнко М. І. До пізнання фауни присиснів Львівської області // Матер. конф. по вивч. прир. рес. Поділля. – Тернопіль - Кременець, 1963. – С. 174-175. (звірено з оригіналом)
 15. Сергиенко М. И. Пораженность воробьиных птиц нематодой Singamus trachea (Montagu, 1811) // Пробл. паразитол. Тр. IV научн. конф., 1963. – С. 265-266. (цитування з різних джерел)
 16. Сергієнко М. І. Матеріали до фауни круглих червів водно-болотних птахів долини верхньої течії Дністра // Сучасна та минула фауна зах. обл. України. – Київ, 1963. – С. 25-28. (звірено з оригіналом)
 17. Сергієнко М. І. Представники родини Echinostomatidae Dietz, 1909 та ряду Strigeidida (La Rue, 1926) Sudarikov, 1959 птахів басейну верхів’я Дністра // Тварин. світ зах. р-нів України. – Київ, 1964. – С. 16-22. (звірено з оригіналом)
 18. Сергієнко М. І. Роль птахів верхів’я Дністра в поширенні гельмінтозів та заходи профілактичної боротьби з ними // Охор. прир. зах. обл. України. – Львів, 1966. – С. 190-193. (звірено з оригіналом)
 19. Сергиенко М. И. К трематодофауне птиц долины верхнего Днестра // Проблемы паразитол. – Киев, 1967. – С. 190-193. (цитування з різних джерел)
 20. Сергиенко М. И. Фауна плоских и круглых червей водоплавающих, болотных птиц долины верхнего Днестра. – Автореф. дис…. канд. биол. наук. ????, 1968. – 24 с. (звірено з оригіналом)
 21. Сергиенко М. И. Ленточные черви водно-болотных птиц бассейна верхнего Днестра // Пробл. паразитол.: Труды IV научн. конф. – Киев, 1969. – Ч. 1. – С. 223-225. (цитування з різних джерел)
 22. Сергиенко М. И. Гельминтофауна водоплавающих и болотных птиц бассейна верхнего Днестра // Орнитология в СССР. – Ашхабад, 1969. – Кн. 2. – С. 579-582. (звірено з оригіналом)
 23. Сергиенко М. И. Фауна гельминтов диких и домашних уток бассейна верхнего Днестра // Влияние антропог. фактора на формир. зоол. компл.: Матер. докл. V межвуз. конф. – Казань, 1970. – Ч. 1. – С. 112-114. (цитування з різних джерел)
 24. Сергієнко М. І. Значення птахів верхнього Дністра у підтриманні природних джерел гельмінтозів // Охор. прир. та рац. викор. прир. рес. – Київ, 1970. – С. 216-218. (звірено з оригіналом)
 25. Сергиенко М. И. Новый вид эхиностоматид (Prionosoma zachvatkini sp.) // Паразитология. – 1970. – Т. IV. – С. 327-329. (цитування з різних джерел)
 26. Сергієнко М. І. Зоогеографічне поширення паразитичних червів водно-болотних птахів у верхів’ях басейну Дністра // Рослин. і тварин. світ зах. обл. УРСР (рац. викор. та охор.). – Київ, 1970. – С. 20-22. (звірено з оригіналом)
 27. Сергиенко М. И. Паразитические черви чаек (Lari) бассейна верхнего Днестра // Вестн. зоол. – 1971. – № 6. – С. 43-48. (звірено з оригіналом)
 28. Сергиенко М. И. Паразитические черви утиных птиц (Anatidae) бассейна Верхнего Днестра // Вестн. зоол. – 1972. – № 1. – С. 31-37. (звірено з оригіналом)
 29. Сергиенко М. И. Паразитические черви пастушков (Ralli) и куликов (Limicolae) бассейна Верхнего Днестра // Вестн. зоол. – 1972 – № 5. – С. 43-49. (звірено з оригіналом)
 30. Сергиенко М. И. Моллюски – промежуточные хозяева гельминтов водно-болотных птиц верховья Днестра // Паразиты водных животных. – Львов, 1972. – С. 75-77. (цитування з різних джерел)
 31. Сергиенко М. И. Промежуточные и дополнительные хозяева гельминтов водно-болотных птиц верховья бассейна Днестра // Пробл. паразитол.: Труды VII научн. конф. паразитол. УССР. – ?????, 1972. – С. 245-248. (цитування з різних джерел)
 32. Сергиенко М. И. Паразитические черви поганок бассейна верхнего Днестра // Паразити, паразитози, шляхи їх ліквідації. – Київ, 1972. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 33. Сергієнко М. І. Ехіностоматиди водно-болотних птахів верхівя Дністра // Паразити, паразитози, шляхи їх ліквідації. – Київ, 1973. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 34. Сергиенко М. И. Зоогеографический аспект распределения фауны гельминтов водно-болотных птиц верхнего Днестра // Актуальн. вопр. Зоогеограф. – Кишинев, 1975. – С. 200-201. (цитування з різних джерел)
 35. Сергиенко М. И. Гельминты чайковых птиц Бурштынского водохранилища // Пробл. паразитол.: Матер. VIII научн. конф. паразитол. УССР. – Киев, 1975. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 36. Сергієнко М. І. Колекція присиснів (Trematoda, Rud., 1808) паразитуючих у птахів // Каталог музейних фондів. – Київ, 1978. – С. 169-181. (цитування з різних джерел)
 37. Сергієнко М. І. Стьожкові черви (Cestoides, Rud., 1802) паразити у птахів // Каталог музейних фондів. – Київ, 1978. – С. 182-187. (цитування з різних джерел)
 38. Сергієнко М. І. Підсумки вивчення гельмінтофауни птахів західних областей УРСР // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 154-156. (звірено з оригіналом)
 39. Сергиенко М. И., Харамбура Я. И. Материалы к паразитофауне некоторых птиц семейства чайковых на Львовщине // Труды IV научн. конф. паразитол. УССР. – Киев, 1963. – С. 87-88. (цитування з різних джерел)
 40. Серебряков В. В. О сроках начала весенней миграции скворца на Украине // Вторая Всесоюзн. конф. по мигр. птиц. – Алма-Ата, 1978. – Ч. 2. – С. 138-140. (звірено з оригіналом)
 41. Серебряков В. В. О ходе весеннего прилета чибиса на территорию Украинской ССР // Новое в изуч. биол. и распр. куликов. – М., 1980. – С. 119-120. (звірено з оригіналом)
 42. Серебряков В. В. Некоторые фенологические закономерности весенней миграции птиц на территории Украинской ССР. – Автореф. дис. … канд. биол. наук. – Киев, 1980. – 24 с. (цитування з різних джерел)
 43. Серебряков В. В., Севастьянов В. И. Характер и сроки весенней миграции некоторых птиц в западных областях Украины // Тез. Всесоюзн. конф. молодых ученых “Экология гнездования птиц и методы ее изучения”. – Самарканд, 1979. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 44. Серебряков В. В., Грищенко В. Н. Численность колониальных видов цапель на Украине по данным анкетного учета // Всесоюзн. совещ. по пробл. кадастра и учета животного мира. – Уфа, 1989. – Ч. 3. – С. 209-210. (звірено з оригіналом)
 45. Серебряков В. В., Серебрякова И. В. Численность и распространение колоний грача на территории Украинского Полесья // Всесоюзн. совещ. по пробл. кадастра и учета жив. мира. - Уфа, 1986. – С. 388-389. (цитування з різних джерел)
 46. Серебряков В. В., Серебрякова И. В. Зимовки и миграции грача на территории Украинской ССР // Изуч. птиц в СССР, их охр. и рац. использ. – Ленинград, 1986. – Ч. 2. – С. 237. (звірено з оригіналом)
 47. Серебряков В. В., Грищенко В. М. Размещение и численность колоний грача на Украине по данным анкетного учета в 1984 г. 2. Волынская область // ???????????? . – Киев, 1987. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 48. Серебряков В. В., Грищенко В. Н. Размещение и численность колоний грача на Украине по данным анкетного учета в 1984 г. 2. Волынская обл. Киев, 1988. – 11 с.–Деп. в Укр. НИИНТИ 04.01.88. (цитування з різних джерел)
 49. Серебряков В. В., Грищенко В. Н., Грищенко И. А. Численность белого аиста на Украине по данным анкетного учета в 1987-1988 гг. – Киев, 1989. – 96 с. Деп. в Укр. НИИНТИ 25.05.89. (цитування з різних джерел)
 50. Серебряков В. В., Грищенко В. Н., Серебрякова И. В. Численность грача на территори Украинской ССР в 1984 г. по данным анкетного учета // Врановые птицы в естеств. и антроп. ланд. – Липецк, 1989. – Ч. 2. – С. 44-46. (звірено з оригіналом)
 51. Серебряков В. В., Габер Н. А. Учет белого аиста на Украине и в Молдавии в 1931 году // Аисты: распростр., экол., охр. – Минск, 1990. – С. 141-146. (звірено з оригіналом)
 52. Серебряков В. В., Грищенко В. Н., Грищенко И. А. Динамика численности белого аиста на Украине с 1931 по 1987 год // Аисты: распростр., экол., охр. – Минск, 1990. – С. 147-151. (звірено з оригіналом)
 53. Серебряков В. В., Грищенко В. Н. Миграции лебедей на Украине по данным фенологических наблюдений // Экол. и охр. лебедей в СССР. – Мелитополь, 1990. – Ч. 1. – С. 44-46. (звірено з оригіналом)
 54. Серебряков В. В., Полуда А. М. Зимовки лебедей во внутренних областях Украины // Экол. и охр. лебедей в СССР. – Мелитополь, 1990. – Ч. 1. – С. 33-37. (звірено з оригіналом)
 55. Серебряков В. В., Дремлюга Г. М., Грищенко В. М. Чисельність зимуючих водоплавних птахів на Україні у 1988-1989 роках // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 106-109. (звірено з оригіналом)
 56. Серебряков В. В., Моисейкина Г. Н., Грищенко В. М. Численность грача на Украине по данным анкетного учета в 1989 году // Экол. пробл. врановых птиц. – Ставрополь, 1992. – С. 80-82. (звірено з оригіналом)
 57. Серебряков В. В., Грищенко В. Н. Распределение и численность колоний цапель на территории Украины по данням анкетного учета в 1986 г. // Беркут, 1992. – № 1. – С. 52-56. (звірено з оригіналом)
 58. Серкез Л. С. Охрана и воспроизводство охотничьих животных в лесах Львовской области // Охрана лесных экосистем. – Львов, 1986. – С. 189-190. (цитування з різних джерел)
 59. Симочко М. Д. Некоторые особенности привлечения птиц-дуплогнездников в условиях Закарпатья // Вестн. зоол., 1973. – № 1. – С. 11-14. (звірено з оригіналом)
 60. Симочко М. Д. Привлечение синицы большой (Parus major L.) в дубравы Закарпатья // ??????????????. – Киев, 1973. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 61. Симочко М. Д. Птицы обитатели искусственных гнездовий дубрав Закарпатья, их привлечение и возможности использования в борьбе с вредителями леса. – Автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Киев, 1975. – 20 с. (цитування з різних джерел)
 62. Симочко М. Д. Заселенность искусственных гнездовий в дубравах Закарпатья // Вестн. зоол., 1975. – № 4. – С. 51-54. (звірено з оригіналом)
 63. Симочко М. Д. О гнездовании пестрого дятла большого (Dendrocopos major L.) в дуплянках // Вестн. зоол., 1976. – № 3. – С. 13. (звірено з оригіналом)
 64. Скарбарчук В. Гніздування лебедя-шовкуна Cygnus olor на Рівненщині // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 78-79. (звірено з оригіналом)
 65. Скильский И. В. Из опыта работы ДОП биологического факультета Черновицкого университета // В помощь комсомольскому активисту. – Киев, 1989. – С. 123-126. (цитування з різних джерел)
 66. Скильский И. В. К вопросу о стайности белого аиста в Прикарпатье // Аисты: распростр., экол., охр. – Минск, 1990. – С. 152-153. (звірено з оригіналом)
 67. Скильский И. В. Территориальное размещение и численность белого аиста в Черновицкой области // Аисты: распростр., экол., охр. – Минск, 1990. – С. 154-160. (звірено з оригіналом)
 68. Скильский И. В. Современное состояние популяций белого и черного аистов на территории Буковины // Аисты: распростр., экол., охр. – Минск, 1990. – С. 231-235. (звірено з оригіналом)
 69. Скильский И. В. Новые сведения по редким и малочисленным видам птиц Черновицкой области // Орнитология, 1990. – Вып. 24. – С. 160. (звірено з оригіналом)
 70. Скільський І. В. Облік колоній грака на Буковині в осінньо-зимовий період 1988-1989 років // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 110-112. (звірено з оригіналом)
 71. Скильский И. В. Встречи черного аиста на Прикарпатье // Орнитология, 1991. – Вып. 25. – С. 175. (звірено з оригіналом)
 72. Сільський І. В. Про діяльність орнітологів Буковини // Інформ. бюл. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1991. – Вип. 3. – С. 14-16. (звірено з оригіналом)
 73. Сільський І. В. Атлас зимуючих птахів Буковини // Інформ. бюл. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1991. – Вип. 3. – С. 20-21. (звірено з оригіналом)
 74. Скільський І. В. До гніздової біології кібчика (Falco vespertinus) в Чернівецькій області // Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітол. спостереж. за 1989-1990 рр., 1991. – № 2. – С. 134. (звірено з оригіналом)
 75. Скільський І. В. Про незвичайне гніздування одуда (Upupa epops) // Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітол. спостереж. за 1989-1990 рр., 1991. – № 2. – С. 135. (звірено з оригіналом)
 76. Скильский И. В. Черный аист (Ciconia nigra L.) в Прикарпатье // Вестн. зоол., 1992. – № 2. – С. 84. (звірено з оригіналом)
 77. Скільський І. В. Зустрічі чорного лелеки у Чернівецькій області // Чорний лелека в Україні. – Чернівці, 1992. – С. 21. (звірено з оригіналом)
 78. Скільський І. В. Випадок незвичайного гніздування горихвістки чорної // Беркут, 1992. – № 1. – С. 121. (звірено з оригіналом)
 79. Скільський І. В. Про гніздування голуба сизого на землі // Беркут, 1992. – № 1. – С. 71. (звірено з оригіналом)
 80. Скильский И. В. Способы фиксации, сохранения и использования орнитологической информации для определенных территорий // Социально-орнитологические идеи и предложения. – Ставрополь, 1992. – Вып. 2. – С. 15-16. (звірено з оригіналом)
 81. Скильский И. В. Состав и распределение гнездовых птиц юго-восточной части зеленой зоны Черновцы // Охр. и воспр. птиц пригород. лесов и зеленых насажд. – Львов, 1992. – С. 87-94. (звірено з оригіналом)
 82. Скільський І. Перша експедиція по вивченню фауни птахів високогірних районів Покутсько-Буковинських Карпат // Інформ. бюл. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1992. – Вип. 4. – С. 4. (звірено з оригіналом)
 83. Скільський І. Зручний спосіб фіксації, збереження і використання орнітологічної інформації з певних територій // Інформ. бюл. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1992. – Вип. 4. – С. 13-14. (звірено з оригіналом)
 84. Скильский И. В. Некоторые усовершенствования фиксации собранного материала при проведении учетов птиц по средним групповым дальностям обнаружения // Птицы бас. Сев. Донца. – Донецк, 1993. – С. 84-87. (звірено з оригіналом)
 85. Скільський І. В. Попередній аналіз авіфауни високогірних районів Чернівецької області // Фауна Сх. Карпат: суч. стан і охор. – Ужгород, 1993. – С. 132-133. (звірено з оригіналом)
 86. Скільський І. В. До вивчення колоніальних поселень грака у м.Чернівцях // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 112-113. (звірено з оригіналом)
 87. Скільський І. В. Особливості зимового населення птахів вулиць і парків м. Чернівців // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 161-166. (звірено з оригіналом)
 88. Скільський І. Вивчення орнітофауни Чернівців у післявоєнний час: історичний аспект // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1997. – Вип. 8. Орішок. – С. 37-38. (звірено з оригіналом)
 89. Скільський І. Досвід роботи з орнітологами-любителями з вивчення фенології міграцій птахів Чернівецької області // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1997. – Вип. 8. Орішок. – С. 38-41. (звірено з оригіналом)
 90. Скільський І. В. Чорноголовий мартин – “новий” вид орнітофауни заходу України // Беркут, 1997. – Т. 6. – Вип. 1-2. – С. 18. (звірено з оригіналом)
 91. Скільський І. В. Ф. Й. Страутман як дослідник фауни птахів Українських Карпат // Істор. краєзн. і культура. – Київ-Харків, 1997. – Ч. 1. – С. 178-181. (звірено з оригіналом)
 92. Скільський І. В. До вивчння чисельності птахів ботанічного саду Чернівецького університету та парку ім. Шевченка. Гніздовий аспект // Охор., вивч. та збагач. росл. рес. Буковини. – Чернівці, 1997. – С. 65-68. (звірено з оригіналом)
 93. Скільський І. В. Структура та особливості формування орнітокомплексу паркових насаджень м.Чернівців // Беркут, 1998. – Т. 7. – Вип. 1-2. – С. 3-11. (звірено з оригіналом)
 94. Скильский И. В. Сизоворонка (Coracias garrulus, Coraciiformes) в регионе Украинских Карпат: особенности биологии, современное состояние популяции и охрана // Вопр. биоценологии – Саратов, 1998. – С. 120-132. (звірено з оригіналом)
 95. Скільський І. В. Особливості структури та формування орнітокомплексу масивів старої багатоповерхової забудови середнього міста (на прикладі Чернівців) // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України, 1998. – Т. 14. – С. 54-66. (звірено з оригіналом)
 96. Скільський І. В. Динаміка чисельності хатнього та польового горобців у м. Чернівці // Матер. ІІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1998. – С. 132-135. (звірено з оригіналом)
 97. Скільський І. В. До вивчення гніздового населення птахів багатоповерхової забудови м. Чернівці // Знач. та персп. стаціонар. досл. для збереж. біорізноманітності. – Львів, 1998. – С. 144-146. (звірено з оригіналом)
 98. Скільський І. В. Особливості гніздового розподілу птахів в умовах середнього міста (на прикладі Чернівців) // Карпат. регіон і пробл. сталого розв. – Рахів, 1998. – Т. 2. – С. 134-137. (звірено з оригіналом)
 99. Скільський І. В. Фауна та населення птахів регіонального ландшафтного парку “Чернівецький” (на прикладі його північної частини) // Запов. справа в Україні, 1998. – Т. 4. – Вип. 2. – С. 41-47. (звірено з оригіналом)
 100. Сільський І. В. Знахідка місця масової зимівлі лебедя-шипуна (Cygnus olor (Gm.)) в Передкарпатті // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1999. – Вип. 10. Ломик. – С. 57. (звірено з оригіналом)
 101. Скільський І. В. Урбанізація як фактор зміни регіональної орнітофауни (на прикладі м.Чернівці та Прут-Дністровського межиріччя і Покутсько-Буковинських Карпат // Беркут, 1999. – Т. 8. – Вип. 1. – С. 1-8. (звірено з оригіналом)
 102. Скільський І. В. Особливості структури та формування орнітокомплексу масивів нової багатоповерхової забудови середнього міста (на прикладі Чернівців) // Беркут, 1999. – Т. 8. – Вип. 2. – С. 125-136. (звірено з оригіналом)
 103. Скільський І. Принципи виділення та класифікація орнітокомплексів м. Чернівці // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 79-81. (звірено з оригіналом)
 104. Скільський І. Сучасний стан і динаміка чисельності сиворакші Coracias garrulus в регіоні Українських Карпат // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 81-82. (звірено з оригіналом)
 105. Скильский И. В. Дрофа в регионе Украинских Карпат // Дрофиные птицы России и сопред. стран. – Саратов, 2000. – С. 44-47. (звірено з оригіналом)
 106. Скільський І. В., Химин М. В. Методичні рекомендації по виготовленню штучних гніздівель для співочих птахів. – Чернівці, 1989. – 4 с. (цитування з різних джерел)
 107. Скільський І. В., Федорча Д. С., Бундзяк П. В. Інвентаризація орнітофауни Буковини в 1985-1989 роках // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 109-110. (звірено з оригіналом)
 108. Скильский И. В., Годованец Б. И. Сравнительная оологическая характеристика двух удаленных популяций сороки // Матер. Х Всесоюзн. орнитол. конф. – Минск, 1991. – Ч. 2. – С. 212. (цитування з різних джерел)
 109. Скільський І.В., Годованець Б Й. Перше спостереження гніздування бджолоїдки (Merops apiaster) на заході України за останні роки // Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітол. спостереж. за 1989-1990 рр., 1991. – № 2. – С. 134. (звірено з оригіналом)
 110. Скильский И. В., Годованец Б. И., Васин А. М. О зимовке малой поганки (Podiceps ruficollis Pall.) в Черновицкой области // Вестн. зоол., 1992. – № 2. – С. 85. (звірено з оригіналом)
 111. Скильский И. В., Годованец Б. И., Бундзяк П. В. Распространение кедровки в Черновицкой области // Экол. пробл. врановых птиц. – Ставрополь, 1992. – С. 137-138. (звірено з оригіналом)
 112. Скільський І., Годованець Б., Бундзяк П., Васін О., Глібка І. Інформація про Банк гнізд птахів буковинських орнітологів // Інформ. бюл. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1992. – Вип. 4. – С. 25-29. (звірено з оригіналом)
 113. Скильский И. В., Годованец Б. И., Клитин А. Н., Бундзяк П. В., Васин А. М., Горбань И. М., Бучко В. В., Федорча Д. С., Глибка И. В., Башта Т. В. Каталог орнитологических наблюдений с территори Черновицкой области. Сообщение 1. – Деп. в ОНП НПЭЦ „Верас-Эко” и ИЗ АН Беларуси, 10.11.1992 г., № 160. – 12 с. (звірено з оригіналом)
 114. Скильский И. В., Годованец Б. И., Клитин А. Н., Бундзяк П. В., Васин А. М., Глибка И. В., Федорча Д. С., Горбань И. М., Гринчишин Т. Ю., Бучко В. В., Грищенко В. Н. Каталог орнитологических наблюдений с территори Черновицкой области. Сообщение 3. – Деп. в ОНП НПЭЦ „Верас-Эко” и ИЗ АН Беларуси, 10.11.1992 г., № 202. – 10 с. (звірено з оригіналом)
 115. Скільський І. В., Годованець Б. Й., Васін О. М., Глібка І. В., Федорча Д. С., Бучко В. В. Про зимівлю деяких видів птахів у Чернівецькій області // Беркут, 1993. – Т. 2. – С. 50. (звірено з оригіналом)
 116. Скільський І. В., Годованець Б. Й. До питання про народні назви птахів Гуцульщини // Пробл. Гуцульщини. – Косів, 1993. – С. 23-24. (звірено з оригіналом)
 117. Скільський І. В., Годованець Б. Й., Бундзяк П. В., Васін О. М. Загальна характеристика орнітофауни Буковинських Карпат (у межах Чернівецької області) // Фауна Сх. Карпат: суч. стан і охор. – Ужгород, 1993. – С. 133-135. (звірено з оригіналом)
 118. Скільський І., Годованець Б. Нове місце гніздування вусатої синиці (Panurus biarmicus L.) на Буковині // Troglodytes. Каталог орнітоф. зах. обл. України. Орнітол. спост. за 1991-1992 рр., 1993. – № 3. – С. 58-59. (звірено з оригіналом)
 119. Скільський І. В., Годованець Б. Й., Клітін О. М., Бундзяк П. В., Васін О. М., Бучко В. В. До екології лиски в Прут-Дністровському межиріччі // Беркут, 1994. – Т. 3. – Вип. 1. – С. 9-14. (звірено з оригіналом)
 120. Скильский И. В., Годованец Б. И., Бундзяк П. В. Оологические особенности яиц некоторіх видов птиц Прикарпаття (Украина) // Соврем. пробл. оологии. – Липецк, 1993. – С. 112-113. (звірено з оригіналом)
 121. Скильский И. В., Годованец Б. И. Возможные пути сбора кадастровой информации о распространении, численности и биотопическом распределении птиц // Птицы бас. Сев. Донца. – Харьков, 1994. – С. 52. (звірено з оригіналом)
 122. Скільський І. В., Годованець Б. Г., Бундзяк П. В. Вплив ялини і ялиці на поширення деяких гніздових видів птахів у Буковинських Карпатах // Матер. 46-ої наук.-техн. конф. Укр. держ. лісотех. ун-ту. – Львів, 1994. – С. 207. (звірено з оригіналом)
 123. Скільський І. В., Годованець Б. Й. Видовий склад птахів державного ландшафтного заказника «Стебник» // Зб. праць по вивч. флори та фауни Чернівецької обл. (рез. експедицій 1989-1993 рр.). – Чернівці, 1994. – Вип. 1. – С. 32-40. (звірено з оригіналом)
 124. Скільський І. В., Годованець Б. Й., Горбань І. М. Історія вивчення та сучасний стан орнітофауни майбутнього Вижницького національного парку // Зб. праць по вивч. флори та фауни Чернівецької обл. (рез. експедицій 1989-1993 рр.). – Чернівці, 1994. – Вип. 1. – С. 59-68. (звірено з оригіналом)
 125. Скільський І., Годованець Б., Бучко В., Школьний І., Кучінік Л., Бундзяк П. Інформація про Буковинський банк гнізд птахів станом на кінець 1994 року // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1994. – Вип. 6. Рихтарик. – С. 18-22. (звірено з оригіналом)
 126. Скільський І., Бучко В., Школьний І., Кучінік Л. На катамаранах по Дністру // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1994. – Вип. 6. Рихтарик. – С.  32. (звірено з оригіналом)
 127. Скільський І. В., Годованець Б. Й. Історія вивчення фауни птахів м. Чернівці та його околиць // Матер. І конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 3-4. (звірено з оригіналом)
 128. Скильский И. В., Годованец Б. И., Васин А. М., Бундзяк П. В. Лесополосы Черновицкой области как место гнездования зяблика // Матер. І конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 83. (звірено з оригіналом)
 129. Скильский И. В., Годованец Б. И., Бундзяк П. В. Использование птицями различных видов растений для пост ройки гнізд на территории Украинских Карпат и сопредельных территорий // Матер. І конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 84-86. (звірено з оригіналом)
 130. Скильский И. В., Годованец Б. И. К вопросу о миграциях сизой чайки в Черновицкой области // Матер. І конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1994. – С. 91-93. (звірено з оригіналом)
 131. Скильский И. В., Годованец Б. И. Филин в Черновицкой области Украины // Филин в России, Белоруссии и на Украине. – Москва, 1994. – С. 94-101. (звірено з оригіналом)
 132. Скільський І. В., Химин М. В., Годованець Б. Й. Порівняльна оологічна характеристика волинської і прикарпатської популяцій сорокопуда-жулана // Велика Волинь: минуле і сучасне. – Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка, 1994. – С. 653-654 (звірено з оригіналом)
 133. Скільський І. В., Собко М. І. Знахідки закільцьованих птахів. Білий лелека // Беркут, 1995. – Т. 4. – Вип. 1-2. – С. 61. (звірено з оригіналом)
 134. Скільський І. В., Федорча Д. С. Нове місце гніздування чорного лелеки у Північній Буковині // Беркут, 1995. – Т. 4. – Вип. 1-2. – С. 87. (звірено з оригіналом)
 135. Скільський І. В., Годованець Б. Й., Бучко В. В. До гніздової екології зеленяка у Прут-Дністровському межиріччі та Покутсько-Буковинських Карпатах // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 114-115. (звірено з оригіналом)
 136. Скільський І. В., Годованець Б. Й., Васін О. М., Бундзяк П. В., Глібка І. В. До фенології міграцій білого лелеки у Чернівецькій області // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 115-117. (звірено з оригіналом)
 137. Скільський І. В., Годованець Б. Й., Бучко В. В. До вивчення гніздової біології коноплянки у південній частині заходу України // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 117-118. (звірено з оригіналом)
 138. Скільський І. В., Бучко В. В., Годованець Б. Й., Кучінік Л. В., Клітін О. М., Школьний О. С. Деякі аспекти гніздової екології чорноголової кропив’янки у Прут-Дністровському межиріччі, Покутсько-Буковинських Карпатах та прилеглих територіях заходу України // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 118-119. (звірено з оригіналом)
 139. Скильский И. В., Годованец Б. И., Бундзяк П. В., Васин А. М. Атлас гнездящихся птиц Северной Буковины (1985-1992). Сімейство цаплевые // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 119-124. (звірено з оригіналом)
 140. Скільський І. В., Годованець Б. Й., Бучко В. В. Поширення та деякі аспекти гніздової екології сірощокого норця у Чернівецькій області // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 124-126. (звірено з оригіналом)
 141. Скільський І. В., Годованець Б. Й., Бундзяк П. В. Вплив поширення дубових лісів у Чернівецькій області на формування гніздового ареалу середнього дятла // Матер. наук. конф. виклад., співр. і студ., присв. 120-р. засн. ЧДУ. – Чернівці, 1995. – Т. 3. – С. 46. (звірено з оригіналом)
 142. Скильский И. В., Годованец Б. И., Бундзяк П. В., Бучко В. В. О численности и особенностях распространения гнезд серой цапли в Кливодинском орнитологическом заказнике (Черновицкая область, Украина) // Экол. и охр. окруж. среды. – Пермь, 1995. – Ч. 4. – С. 113-114. (звірено з оригіналом)
 143. Скільський І., Бучко В., Школьний І., Кучінік Л. Губарчук О. Експедиція по вивченню фауни птахів Верхнього та Середнього Дністра // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1995. – Вип. 7. Тріщ. – С. 32-33. (звірено з оригіналом)
 144. Скильский И. В., Годованец Б. И., Бундзяк П. В., Бучко В. В., Васин А. М. Динамика численности и особенности расположения гнезд кваквы в Кливодинском орнитологическом заказнике (Черновицкая область, Украина) // Пробл. сохр. разнообр. прир. степн. и лесостепн. регионов. – Москва, 1995. – С. 219-220. (звірено з оригіналом)
 145. Скильский И. В., Годованец Б. И., Клитин А. Н. О некоторых аспектах экологии усатой синицы в Прут-Днестровском междуречье Черновицкой области (Украина) // Пробл. сохр. разнообр. прир. степн. и лесостепн. регионов. – Москва, 1995. – С. 220-221. (звірено з оригіналом)
 146. Скильский И. В., Годованец Б. И., Школьный И. С., Бучко В. В., Кучиник Л. В. К гнездовой экологии тетерев’ятника в лесостепной ландшафтной зоне Черновицкой области (Украина) // Пробл. сохр. разнообр. прир. степн. и лесостепн. регионов. – Москва, 1995. – С. 221-223. (звірено з оригіналом)
 147. Скільський І. В., Годованець Б. Й. Особливості поширення болотяної сови в Чернівецькій області // Території, що важливі для збереж. птахів в Україні – ІВА прогр. – Київ, 1996. – С. 35-36. (звірено з оригіналом)
 148. Скільський І. В., Бучко В. В., Школьний І. С. Про цікаві випадки гніздування птахів. Повідомлення 1 // Беркут, 1996. – Т. 5. – Вип. 2. – С. 207-208. (звірено з оригіналом)
 149. Скільський І. В., Бучко В. В., Школьний І. С. Кулик-сорока – новий вид північно-західної частини Прут-Дністровського межиріччя // Беркут, 1996. – Т. 5. – Вип. 2. – С. 230. (звірено з оригіналом)
 150. Скільський І. В., Годованець Б. Й., Школьний І. С., Бундзяк П. В., Бучко В. В., Кучінік Л. В. Деякі аспекти гніздової біології сороки у м. Чернівцях та на прилеглих територіях // Урбаніз. навкол. середовище: охор. прир. та здоров'я людини. – Київ, 1996. – С. 135-138. (звірено з оригіналом)
 151. Скільський І. В., Годованець Б. Й., Бучко В. В., Школьний І. С., Кучінік Л. В. Спостереження рідкісних і нечисленних видів птахів у Чернівецькій області // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України, 1997. – Т. 13. – С. 125. (звірено з оригіналом)
 152. Скільський І. В., Годованець Б. Й., Бучко В. В. До вивчення морфологічних показників сойки (Garrulus glandarius) у регіоні Українських Карпат // Міжнар. аспекти вивч. та охор. біорізном. Карпат. – Рахів, 1997. – С. 18-21. (звірено з оригіналом)
 153. Скільський І., Бучко В., Школьний І., Кучінік Л., Харабара І. Експедиція з вивчення авіфауни Середнього Дністра: основні підсумки // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1997. – Вип. 8. Орішок. – С. 33. (звірено з оригіналом)
 154. Скільський І. В., Бучко В. В., Годованець Б. Й., Бундзяк П. В. Орнітофауна ботанічного саду Чернівецького університету // Охор., вивч. та збагач. росл. рес. Буковини. – Чернівці, 1997. – С. 68-70. (звірено з оригіналом)
 155. Скільський І., Клітін О. М., Школьний І. С. Зустрічі аномально забарвлених птахів у Чернівецькій області // Беркут, 1997. – Т. 6. – Вип. 1-2. – С. 32. (звірено з оригіналом)
 156. Скільський І. В., Бучко В. В., Годованец Б. И. О формировании нового экологического типа вяхиря в Северной Буковине // Беркут, 1997. – Т. 6. – Вип. 1-2. – С. 49-51. (звірено з оригіналом)
 157. Скільський І. В., Бучко В. В., Школьний І. С., Годованець Б. Й. Про цікаві випадки гніздування птахів. Повідомлення 2 // Беркут, 1997. – Т. 6. – Вип. 1-2. – С. 105-106. (звірено з оригіналом)
 158. Скільський І. В., Бучко В. В. Гніздова фауна та населення птахів паркових насаджень центральної частини м. Чернівці // Запов. справа в Україні, 1997. – Т. 3. – Вип. 1. – С. 36-38. (звірено з оригіналом)
 159. Скільський І. В., Бучко В. В., Школьний І. С., Кучінік Л. В., Губарчук О. В. До вивчення чисельності деяких видів птахів долини верхнього та середнього Дністра // Обліки птахiв: підходи, методики, результати. – Львів-Київ, 1997. – С. 108-110. (звірено з оригіналом)
 160. Скільський І. В., Годованець Б. Й., Школьний І. С., Кучінік Л. В. Особливості зимового населення птахів долини р. Прут (у межах Чернівецької області) // Обліки птахiв: підходи, методики, результати. – Львів-Київ, 1997. – С. 111-113. (звірено з оригіналом)
 161. Скільський І. В., Бучко В. В., Годованець Б. Й. Фауна та населення птахів водойм м.Чернівці. Гніздовий та зимовий аспект // Знач. та персп. стаціонар. досл. для збереж. біорізноманітності. – Львів, 1998. – С. 146-149. (звірено з оригіналом)
 162. Скільський І. В., Бучко В. В., Годованець Б. Й. Порівняльна характеристика основних доморфологічних показників птахів з урбанізованих і природних екосистем // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України, 1998. – Т. 14. – С. 31-35. (звірено з оригіналом)
 163. Скильский И. В., Бучко В. В., Годованец Б. И., Школьный И. С. К характеристике ооморфологических показателей болотного луня в семеро-западной части Прут-Днестровского междуречья и на сопредельных территориях Предкарпатья // ІІІ конф. по хищн. птицам Вост. Европы и Сев. Азии: Матер. конф. – Ставрополь, 1998. – Ч. 1. – С. 108-109. (звірено з оригіналом)
 164. Скильский И. В., Клитин А. Н., Бучко В. В., Годованец Б. И. Могильник в Украинских Карпатах и семеро-западной части Прут-Днестровского междуречья // ІІІ конф. по хищн. птицам Вост. Европы и Сев. Азии. – Ставрополь, 1998. – Ч. 1. – С. 109-110. (звірено з оригіналом)
 165. Скільський І. В., Бучко В. В., Годованець Б. Й., Школьний І. С. Гніздування співочого дрозда у м. Чернівці // Авіфауна України, 1998. – Вип. 1. – С. 26-33. (звірено з оригіналом)
 166. Скильский И. В., Бучко В. В., Годованец Б. И. Морфологические показатели яиц черноголовой славки (Sylvia atricapilla) из урбанизированных и природных экосистем // Актуальные проблемы оологии. – Липецк, 1998. – С. 42-43. (звірено з оригіналом)
 167. Скільський І. В., Годованець Б. Й. Біогеоценотична мінливість основних доморфологічних показників зяблика в Передкарпатті // Матер. ІІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1998. – С. 135-137. (звірено з оригіналом)
 168. Скільський І., Школьний І., Кучінік Л. Вивчення фауни та населення птахів рівнинної частини Чернівецької області (експедиція автомобілем) // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1998. – Вип. 9. Зличок. – С. 32-33. (звірено з оригіналом)
 169. Скiльський І. В., Годованець Б. Й. Бучко В. В., Пограничний В. О., Фогел Й. Ю., Бокотей А. А. Гніздова біологія лиски (Fulica atra L.) у регiонi Українських Карпат // Наук. вісн. Чернівецьк. Ун-ту. Біол., 1998. – Вип. 20. – С. 157-167. (звірено з оригіналом)
 170. Скільський І. В., Бучко В. В. Плиска жовтоголова (Motacilla citreola Pall.) в Західному Лісостепу України // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1999. – Вип. 10. Ломик. – С. 58. (звірено з оригіналом)
 171. Скильский И. В., Бучко В. В., Годованец Б. И. Некоторые сведения по оологии поганок из Прут-Днестровского междуречья Украины и Предкарпатья // Беркут, 1999. – Т. 8. – Вип. 2. – С. 147-149. (звірено з оригіналом)
 172. Скильский И. В., Годованец Б. И., Бучко В. В. Новые встречи орла-могильника в Прут-Днестровском междуречье Украины // Королевский орел: Распространение, состояние популяций и перспективы охраны орла-могильника (Aquila heliaca) в России. – Москва, 1999. – С. 63. (звірено з оригіналом)
 173. Скільський І., Бучко В. Порівняння основних морфологічних показників яєць боривітра звичайного Falco tinnunculus з урбанізованих і природних екосистем // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 82-83. (звірено з оригіналом)
 174. Скильский И. В., Годованец Б. И., Бучко В. В. Гнездовая екология кваквы в регионе Украинских Карпат // Беркут, 2000. – Т. 9. – Вип. 1-2. – С. 12-22. (звірено з оригіналом)
 175. Скільський І. В., Клітін О. М. Трофічні зв’язки одуда в регіоні Українських Карпат // Беркут, 2000. – Т. 9. – Вип. 1-2. – С. 82-85. (звірено з оригіналом)
 176. Скирпан М., Горбань І., Шидловський І., Сеник М. Зимівлі щевриків (Anthus spp.) на території Українського Розточчя / М. Скирпан, І. Горбань, І. Шидловський, М. Сеник // Х Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 8-11 квітня 2014 року, м. Львів. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 156-157.
 177. Скокова Н. Н. Результаты кольцевания ибисовых и цаплевых в СССР // Миграции животных, 1959. – С. 67-94. (цитування з різних джерел)
 178. Скороход В. Замітка про фауну Волині // Зап. Волинського ін-ту нар. освіти ім. І. Франка. – Житомир, 1927. – С. 28. (цитування з різних джерел)
 179. Смогоржевская Л. И. Степень изученности гельминтофауны водоплавающих птиц на территории СССР // Труды респ. научн. совещ. Паразитологов. – ????, 1964. – С. 125-188. (цитування з різних джерел)
 180. Смогоржевская Л. И. Гельминты водоплавающих и болотных птиц фауны Украины. – Киев: Наук. думка, 1976. – 414 с. (цитування з різних джерел)
 181. Смогоржевская Л. И. Гельминты водоплавающих птиц фауны Украины. – 1976. – ??? с. (цитування з різних джерел)
 182. Смогоржевская Л. И., Шарпило Л. А. К изучению нематод хищных птиц и сов Украины // Вестн. зоол., 1984. – № 2. – С. 81-82. (цитування з різних джерел)
 183. Смогоржевский Л. А. К биологии и распространению каравайки на Украине // Труды биол.-почв. ф-та Киев. ун-та, 1953. – № 9. – С. 173-177. (цитування з різних джерел)
 184. Смогоржевський Л. О. Ртбоїдні птахи України. – Київ: Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 122 с. (цитування з різних джерел)
 185. Смогоржевський Л. О. Значення чорної крачки в рибному господарстві України // Тези доп. ХІІ наук. конф. – Київ, 1959. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 186. Смогоржевський Л. О. Фауна України. Птахи. Голінасті. – Київ: Наук. думка, 1979. – Т. 5. – Вип. 1. – ??? с. (цитування з різних джерел)
 187. Смогоржевский Л. А. Пролет чеграв на территории Украины // Вестн. зоол., 1970. – № 4. – С. 86-87. (звірено з оригіналом)
 188. Смогоржевский Л. А. К распространению и кочевкам красноголового королька (Regulus ignicapillus) // Вестн. зоол., 1989. – № 6. – С. 82-84. (звірено з оригіналом)
 189. Смогоржевский Л. А., Смогоржевская Л. И. Оологическая коллекция зоологического музея Киевского государственного университета. – Киев, 1989. – 45 с. (цитування з різних джерел)
 190. Смоленський І., Штиркало Я., Приходьмо М., Кімакович В., Біленька О. Організація орнітомоніторингу в районі басейну Середнього Дністра і Бурштинського водосховища // Нетрадиційні енергорес. та екол. України: зб. наук. праць. – Київ, 1996. – С. 189-192. (звірено з оригіналом)
 191. Смоленський І., Штиркало Я., Кімакович В. Науково-методичні основи орнітохімічного моніторингу забруднення довкілля промислових зон в карпатському регіоні // Карпат. регіон і пробл. сталого розв. – Рахів, 1998. – Т. 2. – С. 283-284. (звірено з оригіналом)
 192. Соколов Н., Бокотей А. Звіт про діяльність Львівської громадської орнітологічної бібліотеки за період з 1991 по 1992 рр. // Інформ. бюл. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1992. – Вип. 4. – С. 30-33. (звірено з оригіналом)
 193. Соколов Н. Ю., Когут І. В., Бокотей А. А. Результати кільцювання птахів у верхній течії р.Дністер у 1992-1995 рр. // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 166-169. (звірено з оригіналом)
 194. Соколов Н. Ю., Бокотей А. А. Зміни складу хижих птахiв околиць с. Пеняки за 100 років // Екол. аспекти охор. птахiв. – Львiв, 1999. – С. 83-84. (звірено з оригіналом)
 195. Соловій І. П. Потенційні біотопи орнітофауни в сучасних агроландшафтах Західного Лісостепу // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 60-61. (звірено з оригіналом)
 196. Соловій І. П., Баранов В. М. До питання сезонних міграцій сірої куріпки в агроландшафтах // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 131-132. (звірено з оригіналом)
 197. Сребродольська Є. Б. Орнітологічна колекція Н. І. Сребродольської // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 156-161. (звірено з оригіналом)
 198. Сребродольская Е. Б. Пеночка-весничка в Украинских Карпатах // Вид и его продукт. в ареале. – Санкт-Петербург, 1993. – С. 88-90. (звірено з оригіналом)
 199. Сребродольська Є. Б. До поведінки дрозда чорного в шлюбний період // Беркут, 1992. – № 1. – С. 119-120. (звірено з оригіналом)
 200. Сребродольская Е. Б. К экологии размножения чибиса (Vanellus vanellus) на Львовщине // Вид и его продуктивность в ареале. – Санкт-Петербург, 1993. – С. 129-131. (звірено з оригіналом)
 201. Сребродольська Є. Б. Сумісна ночівля шпаків і кільчастих горлиць у Львові // Беркут, 1994. – Т. 3. – Вип. 1. – С. 27-29. (звірено з оригіналом)
 202. Сребродольська Є. Звіт про роботу Західного відділення Українського орнітологічного товариства у 1994 році // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. та Львів. клубу орнітол. – Львів, 1994. – Вип. 6. Рихтарик. – С. 7-9. (звірено з оригіналом)
 203. Сребродольська Є. Звіт про роботу Західного відділення Українського орнітологічного товариства у 1995 році // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1995. – Вип. 7. Тріщ. – С. 8-10. (звірено з оригіналом)
 204. Сребродольська Є. Б. Біологія чайки на Львівщині // Матер. ІІ конф. молодих орнітол. України. – Чернівці, 1996. – С. 169-173. (звірено з оригіналом)
 205. Сребродольська Є. Звіт про роботу Західного відділення Українського орнітологічного товариства в 1996 році // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1997. – Вип. 8. Орішок. – С. 8-11. (звірено з оригіналом)
 206. Сребродольська Є. Гніздування деяких птахів Львова у кущах омели білої (Viscum album) // Інформ. матер. Зах. відділ. Укр. орнітол. тов. – Львів, 1998. – Вип. 9. Зличок. – С. 52. (звірено з оригіналом)
 207. Сребродольська Є. Б., Пріяткіна Н. В., Гринчишин Т. Ю. Особливості гніздування коноплянки на Волинському Поліссі в умовах значного антропогенного пресу // Беркут, 1992. – № 1. – С. 46-51. (звірено з оригіналом)
 208. Сребродольская Е. Б., Горбань И. М. Степная тиркушка (Glareola nordmanni Nordm.) на Львовщине // Вестн. зоол., 1992. – №. 2. – С. 84. (звірено з оригіналом)
 209. Сребродольська Є. Б., Бокотей А. А. Гніздова біологія міської ластівки (Delichon urbica L.) в умовах високогір’я // Фауна Сх. Карпат: суч. стан і охор. – Ужгород, 1993. – С. 135-138. (звірено з оригіналом)
 210. Сребродольська Є. Б., Бокотей А. А., Соколов Н. Ю. До гніздування довгохвостої синиці у Львові // Беркут, 1993. – Т. 2. – С. 46-47. (звірено з оригіналом)
 211. Сребродольська Є. Б., Мороченець Н. Г. Чисельна характеристика білого лелеки в Сарненському районі Рівненської області // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 126-127. (звірено з оригіналом)
 212. Сребродольська Є. Б., Рибалко М. В., Горбань І. М., Шидловський І. В. Харчування вухатої сови (Asio otus) та болотяної сови (Asio flammeus) в осінньо-зимовий період в урболандшафтах Прикарпаття // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. 11-14 вересня 2008 р., смт Шацьк. – Львів: Сполом, 2008. – С. 113-114.
 213. Сребродольская Н. И. Материалы по паразитофауне утиных западноукраинского Полесья // Тез. докл. II Всесоюзн. орнитол. конф. – М., 1959. – Ч. 1. – С. 74-75. (цитування з різних джерел)
 214. Сребродольська Н. І. Клас птахів // Зоол. музей Львів. ун-ту. – Львів, 1960. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 215. Сребродольська Н. І. До біології великого веретенника // Зб. робіт аспірантів. – Львів, 1960. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 216. Сребродольская Н. И. Кулики западноукраинского Полесья, их распространение и практическое значение // Тез. докл. IV Прибалт. орнитол. конф. – Рига, 1960. – С. 92-93. (цитування з різних джерел)
 217. Сребродольська Н. І. До біології куликів західноукраїнського Полісся // Доп. та повідомл. Львів. ун-ту. – Львів, 1961. – Вип. 4. – Ч. 2. – С. 30-33. (цитування з різних джерел)
 218. Сребродольська Н. І. До біології пастушків Західноукраїнського Полісся // Ювілейн. наук. сесія, присв. 300-річчю Львів. Ордена Леніна держ. ун-ту ім. Ів. Франка. – Львів, 1961. – С. 30-33. (звірено з оригіналом)
 219. Сребродольська Н. І. Матеріали до паразитофауни качиних птахів західноукраїнського Полісся (повідомлення перше) // Зб. робіт аспірантів Львів. ун-ту, 1963. – С. 92-99. (цитування з різних джерел)
 220. Сребродольская Н. И. Водоплавающие и болотные птицы западной части Украинского Полесья. – Автореф. дисс... канд. биол. наук. – Львов, 1964. – ?? с. (цитування з різних джерел)
 221. Сребродольська Н. І. Водоплавні і болотні птахи західної частини Українського Полісся // Тези доп. наук. конф., присв. 25-річчю возз’єдн. укр. народу в єдиній Українській Рад. соц. державі. Хімічні та біол. науки. – Львів, 1964. – С. 38-40. (цитування з різних джерел)
 222. Сребродольська Н. І. Сіра чапля в умовах Волинського Полісся // Тези доп. ХХХІХ наук. конф., присв. підсумкам наук.-досл. роботи ун-ту за 1964 р. – Львів, 1965. – С. 30. (цитування з різних джерел)
 223. Сребродольская Н. И. Материалы к изучению распространения и экологии кулика-фифи в районах Западного Полесья УССР // Пробл. орнитол. – Львов, 1964. – С. 214-222. (звірено з оригіналом)
 224. Сребродольская Н. И. Материалы по экологии и паразитофауне утиных западной части Украинского Полесья // Новости орнитол. – Алма-Ата, 1965. – С. 359-361. (звірено з оригіналом)
 225. Сребродольська Н. І. Охорона водоплавних та болотних птахів західноукраїнського Полісся // Охор. прир. в зах. обл. України. – Львів, 1966. – С. 164-166. (звірено з оригіналом)
 226. Сребродольська Н. І. Матеріали по екології та паразитофауни травника (Tringa tоtanus L.) в умовах Волинського Полісся // ХL наук. конф. присв. підсумк. наук.-досл. роботи ун-ту за 1965 рік. – Львів, 1966. – С. 52-53. (звірено з оригіналом)
 227. Сребродольська Н. І. До біології звичайного мартина в західних районах Українського Полісся // Вісник Львів. Ордена Леніна держ. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. біол., 1967. – Вип. 3. – С. 19-23. (звірено з оригіналом)
 228. Сребродольська Н. І. Матеріали з паразитофауни качиних птахів Західно-Українського Полісся (повідомлення перше) // Збірн. аспірантів Львів. ун-ту. Природн. науки., 1968. – С. 92-98. (звірено з оригіналом)
 229. Сребродольская Н. И. Кулики Волынского Полесья и их гельминтофауна // Тез. докл. I научн. конф. по разв. охот. хоз. УССР. – Киев, 1968. – Ч. 2. – С. 225-227. (цитування з різних джерел)
 230. Сребродольская Н. И. Экология и паразитофауна чирка-трескунка в западной части Украинского Полесья // Орнитология в СССР. – Ашхабад, 1969. – Кн. 2. – С. 612-615. (звірено з оригіналом)
 231. Сребродольская Н. И. Паразитофауна чибиса (Vanellus vanellus L.) в западнях районах Украинского Полесья // Проблемы паразитологии. – Киев, 1969. – Ч. 1. – С. 237-238. (цитування з різних джерел)
 232. Сребродольская Н. И. Паразитофауна птиц отряда пастушков Волынского Полесья // Проблемы паразитологи: Тр. VII научн. конф. паразитологов. – Киев, 1972. – Ч. 2. – С. 289-290. (цитування з різних джерел)
 233. Сребродольская Н. И. Биология куликов западной части Украинского Полесья // Фауна и экология куликов: Матер. совещ. – Москва., 1973. – Вып. 1. – С. 143-144. (звірено з оригіналом)
 234. Сребродольская Н. И. Кольчатая горлица в западных областях Украины // Матер. VI Всесоюзн. орнитол. конф. – Москва, 1974. – Ч. 1. – С. 236-237. (звірено з оригіналом)
 235. Сребродольська Н. І. Крижень на Волинському Поліссі та його охорона // Вісник Львів. Ордена Леніна держ. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. біол., 1974. – Вип. 7. – С. 74-77. (звірено з оригіналом)
 236. Сребродольская Н. И. Колониальные гнездовья черных крачек на Волынском Полесье // Колониальные гнездовья и их охр. – М., 1975. – С. 101. (цитування з різних джерел)
 237. Сребродольская Н. И. Изменение численности водоплавающих и болотных птиц Волынского Полесья под влиянием антропогенного фактора // Матер. Всесоюзн. конф. по мигр. птиц. – М., 1975. – Ч. 2. – С. 243. (цитування з різних джерел)
 238. Сребродольская Н. И. Сокращение ареала Куликов на Западном Полесье под влиянием антропогенного фактора // Матер. VI Всесоюзн. орнитол. конф. – Кишинев, 1975. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 239. Сребродольская Н. И. Питание водоплавающих и болотных птиц Волынского Полесья // Биол. основы освоения, реконстр. и охр. жив. мира Белоруссии: Тез. IV зоол. конф. Белорусской ССР. – Минск, 1976. – С. 128-130. (звірено з оригіналом)
 240. Сребродольская Н. И. Периодические явления в жизни голенастых западных областей Украины // Сезонное развитие природы: Матер. конф. “Фенология млекопитающих и птиц”. – Москва, 1976. – С. 65-67. (цитування з різних джерел)
 241. Сребродольская Н. И. Охрана птиц на территории Львовской области, роль школ в ее осуществлении // Пробл. охр. прир. и рекреац. геогр. УССР. – Харьков, 1979. – С. 66-67. (цитування з різних джерел)
 242. Сребродольская Н. И. Трематоды водоплавающих птиц Волынского Полесья // Тез. докл. IX конф. паразитол. УССР. – Киев, 1980. – Ч. 4. – С. 53-54. (цитування з різних джерел)
 243. Сребродольская Н. И. Экология и охрана лебедя-шипуна в западных областях Украины // Тез. докл. Всесоюзн. совещ. по биол. и охр. лебедей в СССР. – Астрахань, 1980. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 244. Сребродольская Н. И. Фенология лебедя-шипуна на Волынском Полесье // Сезонная ритмика редких и исчезающих видов растений и животных. – М., 1980. – С. 144. (цитування з різних джерел)
 245. Сребродольская Н. И. Птицы околоводных биотопов Западной Украины и их охрана // Экол. и охр. птиц. – Кишинев, 1981. – С. 213. (звірено з оригіналом)
 246. Сребродольская Н. И. Птицы // Государственный музей. Путеводитель. – Киев, 1982. – С. 93-119. (цитування з різних джерел)
 247. Сребродольська Н. І. До харчування куликів Західно-Українського Полісся // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 161-166. (звірено з оригіналом)
 248. Сребродольская Н. И., Федоренко А. П. Эктопаразиты водоплавающих и болотных птиц Волынского Полесья // Тр. IV научн. конф. паразитол. УССР. – Киев, 1963. – С. 398-400. (цитування з різних джерел)
 249. Сребродольская Н. И., Федоренко А. П. К фауне пухоедов болотных и водоплавающих птиц Западного Полесья // Проблемы паразитологии: Тр. Укр. респ. научн. конф. паразитол. – Киев, 1964. – С. 227-232. (цитування з різних джерел)
 250. Сребродольська Н. І., Полушина Н. А., Черкащанко М. І., Мальчевська К. П. Дослідження наземних хребетних Українських Карпат і прилеглих районів // Вісник Львів. Ордена Леніна держ. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. біол., геогр. і геол., 1968. – Вип. 4. – С. 69-77. (цитування з різних джерел)
 251. Сребродольская Н. И., Павлюк Р. С. О питании некоторых видов птиц отряда пастушковых // Орнитология в СССР. – Ашхабад, 1969. – Кн. 2. – С. 615-618. (звірено з оригіналом)
 252. Сребродольская Н. И., Павлюк Р. С. Роль чаек в снижении рыбопродуктивности озер западной части Украинского Полесья // Вопр. рыбохозяйств. освоения и сан.-биол. режима водоемов Украины. – Киев, 1970. – Ч. 2. – С. 71-72. (цитування з різних джерел)
 253. Сребродольская Н. И., Павлюк Р. С. Роль водных моллюсков в питании водоплавающих и болотных птиц // Матер. VI Всесоюзн. орнитол. конф. – Москва, 1974. – Ч. 1. – С. 298-299. (звірено з оригіналом)
 254. Сребродольская Н. И., Петрович З. И. Наблюдения над суточными перемещениями врановых в районе г. Львова и его окрестностей // Матер. Всесоюзн. конф. по миграциям птиц. – Москва, 1975. – Ч. 2. – С. 208. (цитування з різних джерел)
 255. Сребродольская Н. И., Павлюк Р. С. Питание кряквы (Anas platyrhynchа L.) в условиях западной части Украинского Полесья // Вестн. зоол., 1976. – № 2. – С. 78-80. (звірено з оригіналом)
 256. Сребродольська Н. І., Черкащанко М. І. Про необхідність створення Волинського заповідника // Вісник Львів. Ордена Леніна держ. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. біол., 1974. – Вип. 7. – С. 70-73. (цитування з різних джерел)
 257. Сребродольська Н. І., Черкащенко М. І. Вплив антропогенного фактора на орнітофауну Волинського Полісся // Охор. прир. та рац. викор. прир. рес. у зах. обл. УРСР. – Львів, 1974. – С. 184-186. (звірено з оригіналом)
 258. Сребродольская Н. И., Сребродольский А. Б. Охрана птиц на территории Львовской области и роль школы в ее осуществлении // Пробл. охр. прир. и рекреац. геогр. УССР. – Харьков, 1979. – С. 66-67. (цитування з різних джерел)
 259. Сребродольская Н. И., Татух С. Д., Мысюк Т. И., Штыркало Я. Е. Экология и охрана лебедя шипуна в западных областях Украины // Тез. докл. Всесоюзн. совещ. по биол. и охр. лебедей в СССР. – Астрахань, 1980. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 260. Сребродольська Н. І., Чвак Т. В. Чисельність горобиних птахів хвойних лісів Чорногорки // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол., 1981. – Вип. 12. – С. 91-96. (цитування з різних джерел)
 261. Сребродольская Н. И., Мысюк Т. В., Татух С. И., Штыркало Я. В. Околоводные колониальные птицы Западно-Украинского Полесья // Размещ. и состояние гнездовий околоводных птиц на тер. СССР. – Москва, 1981. – С. 103-104. (звірено з оригіналом)
 262. Сребродольская Н. И., Горбань И. М., Давыдович Л. И. Атлас гнездящихся птиц западных областей Украины // Тез. докл. XII Прибалт. орнитол. конф. – Таллин, 1983. – С. 201-202. (звірено з оригіналом)
 263. Сребродольская Н. И., Сребродольская Е. Б., Ренчак З. Н. Экология канюка на западе Украины // Экол. хищных птиц. – М., 1983. – С. 94-95. (цитування з різних джерел)
 264. Сребродольская Н. И., Яворницкий В. И. К экологии кольчатой горлицы на западе Украины // Вестн. зоол., 1983. – № 4. – С. 50-54. (звірено з оригіналом)
 265. Сребродольська Н. І., Сребродольська Є. Б. Орнітофауна Шацького біологічного стаціонару та його околиць // Беркут, 1994. – Т. 3. – Вип. 2. – С. 73-76. (звірено з оригіналом)
 266. Стадницкий М. И. Белый аист на Малом Полесье // Аисты: распростр., экол., охр. – Минск, 1990. – С. 161-164. (звірено з оригіналом)
 267. Стадницький І. М. Спостереження і кільцювання птахів юними орнітологами Новокам`янської середньої школи // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 142-145. (звірено з оригіналом)
 268. Стадницький І. М. Посмітюха на заході Малого Полісся // Пробл. вивч. та охор. птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 127-128. (звірено з оригіналом)
 269. Станкевич О. І. Особливості орнітофауни м. Ужгород в зимовий період // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол., 1997. –С. 162-164. (звірено з оригіналом)
 270. Станкевич О. І. Особливості просторової структури міських орнітокомплексів як відображення специфіки урболандшафтів // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол., 1999. – № 6. – С. 113-115. (цитування з різних джерел)
 271. Cтанкевич О. Показники біорізноманіття як критерії оцінки структурної стабільності орнітокомплексів урболандшафту (на прикладі м. Ужгород) // Екол. аспекти охор. птахів. – Львів, 1999. – С. 85-87. (звірено з оригіналом)
 272. Станкевич О. І. До питання стабільності пташиних угруповань в умовах урбанізованого середовища // Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 10-річчю створ. нац. прир. парку “Синевир”. – Ужгород, 1999. – С. 179–181. (цитування з різних джерел)
 273. Станкевич О. І. Воронові птахи міста Ужгорода // Наук. зап. Тернопіль. пед. ун-ту. Сер. біол., 2000. – № 4 (11). – С. 25-29. (цитування з різних джерел)
 274. Станкевич О. І. Процеси урбанізації та синурбанізації видів птахів родини Turdidae // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол., 2000. – № 7. – С. 114-117. (цитування з різних джерел)
 275. Станкевич О. И. Зимовки водоплавающих и околоводных птиц на реке Уж в пределах города Ужгорода // Птицы Азово-Черном. рег. на рубеже тысячел. – Одесса, 2000. – С. 14-15. (звірено з оригіналом)
 276. Страутман Ф. Й. До розповсюдження кільчастої горлиці (Streptopelia decaocto Friv.) // Доп. та повідомл. Львів. держ. ун-ту, 1947. – Вип. 1. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 277. Страутман Ф. Й. Птахи, характерні для полонин Східних Карпат // Доп. та повідом. Львів. держ. ун-ту, 1947. – Вип. 1. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 278. Страутман Ф. І. До вивчення орнітофауни Східних Карпат. Птахи, характерні для полонин Східних Карпат. Повідомлення I // Наук. зап. Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка. Сер. біол., 1948. – Т. VIII. – Вип. 4. – С. 27-40. (звірено з оригіналом)
 279. Страутман Ф. І. До вивчення орнітофауни Східних Карпат. До поширення карпатського білоспинного дятла Dryobates leucotos carpathicus Buturlin Повідомлення ІІ // Наук. зап. Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка. Сер. біол., 1948. – Т. VIII. – Вип. 4. – С. 53-61. (звірено з оригіналом)
 280. Страутман Ф. И. К вопросу о роли Карпат в жизни, распространении, размещении птиц юго-западной Европы // Природа, 1949. – № 6. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 281. Страутман Ф. И. Массовая зимовка вьюрков в Восточных Карпатах // Природа, 1950. – № 8. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 282. Страутман Ф. И. О колебании численности некоторых животных буковых лесов южных склонов Восточных Карпат // Тез. докл. II экол. конф. – Киев, 1950. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 283. Страутан Ф. И. О расселении некоторых видов птиц в Закарпатской и западных областях Украины // Природа, 1951. – № 1. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 284. Страутман Ф. Й. До харчування птахів на виноградниках Закарпатської області // Наук. зап. Львів. наук.-природозн. музею АН УРСР, 1951. – Т. 1. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 285. Страутман Ф. И. Характеристика распространения птиц в Восточных Карпатах // Тез. докл. I Прибалт. орнитол. конф. – Рига, 1951. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 286. Страутман Ф. И. Общие закономерности распределения птиц в Советских Карпатах // Сборн. Докл. I Прибалт. Орнитол. конф. – Рига, 1952. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 287. Страутман Ф. И. Птицы Советских Карпат. – Автореф. дисс … докт. биол. наук. – Львов, 1952. – ?? с. (цитування з різних джерел)
 288. Страутман Ф. И. Общие закономерности распределения птиц в Советских Карпатах // Перелеты птиц в Европейской части СССР: Сборн. докл. орнитол. конф. – Рига, 1953. – С. 173-182. (звірено з оригіналом)
 289. Страутман Ф. И. Орнитогеографическое деление Советских Карпат // Доп. та повідомл. Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка, 1953. – Вип. IV. – Ч. 2. – С. 47-50. (звірено з оригіналом)
 290. Страутман Ф. И. Роль речных долин в распространении равнинных видов птиц в Советские Карпаты // Доп. та повідомл. Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка, 1953. – Вип. IV. – Ч. 2. – С. 51-54. (звірено з оригіналом)
 291. Страутман Ф. И. О расселении кольчатой горлицы Streptopelia decaocto dacaocto Friv. в Европе // Доп. та повідомл. Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка, 1953. – Вип. II. – Ч. 2. – С. 54-56. (звірено з оригіналом)
 292. Страутман Ф. И. Речные долины Советских Карпат как пути миграции и кочевок птиц // Тез. докл. II Прибалт. орнитол. конф. – Таллин, 1954. – С. 46-47. (цитування з різних джерел)
 293. Страутман Ф. Й. Роль річкових долин в розповсюдженні рівнинних видів птахів в Радянських Карпатах // Допов. та повідомл. Львів. держ. Ун-ту, 1953. – Вип. 4. – Ч. 2. – С. 51-54. (цитування з різних джерел)
 294. Страутман Ф. И. Птицы Советских Карпат. – Киев: Изд-во АН УССР, 1954. – 332 с. (цитування з різних джерел)
 295. Страутман Ф. И. Животный мир Карпат // Природа, 1955. – № 12. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 296. Страутман Ф. И. Кочевки и вертикальные миграции птиц в Карпатах // Тез. докл. III Прибалт. Орнитол. конф. – Вильнюс, 1957. – С. 94-97. (цитування з різних джерел)
 297. Страутман Ф. И. Речные долины советских Карпат как пути миграции и кочевок птиц // Тр. II Прибалт. орнитол. конф. – Москва, 1957. – С. 85-89. (звірено з оригіналом)
 298. Страутман Ф. И. Состояние поголовья и охрана птиц в западных областях УССР // Охр. прир. в зап. обл. УССР. – Львов, 1957. – С. 34-35. (звірено з оригіналом)
 299. Страутман Ф. Й. Птахи // Львівський науково-природознавчий музей. Путівник. – Львів, 1957. – С. 17-21. (цитування з різних джерел)
 300. Страутман Ф. И. Об особенностях структуры и становления ареалов птиц горных стран // Матер. к совещ. по вопр. зоогеогр. суши. – Львов, 1957. – С. 133-134. (звірено з оригіналом)
 301. Страутман Ф. І. Зміни в орнітофауні західних областей України в ХХ ст. // Наук. зап. Наук.-природозн. музею АН УРСР. – Київ, 1959. – Т. 7. – С. 42-48. (звірено з оригіналом)
 302. Страутман Ф. І. Нарис орнітофауни Радянських Карпат // Наук. зап. Наук.-природозн. музею АН УРСР. – Київ, 1959. – Т. 7. – С. 87-92. (звірено з оригіналом)
 303. Страутман Ф. И. Итоги и задачи орнитологических исследований на Украине // Тр. пробл. и тематич. совещ. Вып. IX. I Всесоюзн. орнитол. конф, посв. пам. акад. М. А. Мензбира. – Ленинград - Москва, 1960. – С. 39-47. (звірено з оригіналом)
 304. Страутман Ф. И. Залетные птицы в западных областях Украины // Тез. докл. IV Прибалт. орнитол. конф. – Рига, 1960. – С. 95-96. (цитування з різних джерел)
 305. Страутман Ф. Й. Підсумки і завдання орнітологічних досліджень на Україні // Зб. праць зоол. музею АН УРСР, 1960. – № 29. – С. 2-11. (цитування з різних джерел)
 306. Страутман Ф. И. Состояние и задачи орнитологических исследований в Карпатах // Матер. конф. по вивч. флори і фауни Карпат та прилег. тер. – Київ, 1960. – С. 353-358. (звірено з оригіналом)
 307. Страутман Ф. И. Пульсация границ ареалов птиц в Европе и влияние антропогенных факторов // Матер. конф. по вопр. зоогеогр. суши. – Алма-Ата, 1960. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 308. Страутман Ф. И. О расселении некоторых видов птиц в Закарпатской области Украины // Природа, 1961. – № 1. – С. ??-??. (цитування з різних джерел)
 309. Страутман Ф. Й. Птахи річкових долин Карпат, Криму і Кавказу // Доп. та повідомл. Львів. ун-ту, 19??. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 96-97. (цитування з різних джерел)
 310. Страутман Ф. Й. Орнітологія в наші дні. – Львів, 1962. – 19 с. (цитування з різних джерел)
 311. Страутман Ф. И. Птицы западных областей УССР. – Львов, 1963. – Т. 1. – 200 с.; Т. 2. – 182 с. (цитування з різних джерел)
 312. Страутман Ф. И. Заселение птицами экологических ниш культурного ландшафта в Европе // Зоогеогр. суши. – Ташкент, 1963. – С. 306-307. (звірено з оригіналом)
 313. Страутман Ф. І., Янушевич М. Г. Про коливання кількості деяких тварин на південних схилах Східних Карпат // Наук. зап. Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка. Сер. біол., 1948. – Т. VIII. – Вип. 4. – С. 41-52. (звірено з оригіналом)
 314. Страутман Ф. І., Татаринов К. А. Матеріали до фауни хребетних тварин криволісся Східних Карпат // Наук. зап. Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка, 1949. –Т. XVI. – Вип. 5. – С. 121-152. (звірено з оригіналом)
 315. Страутман Ф. І., Рудишин М. П. До поширення сірійського дятла в південно-західних областях України // Наук. зап. Львів. наук. природозн. музею АН УРСР, 1954. – Т. 3. – С. 117-119. (звірено з оригіналом)
 316. Страутман Ф. И., Татаринов К. А. Показ природы Украинских Карпат // Природа, 1958. – № 5. – С. 63-66. (цитування з різних джерел)
 317. Страутман Ф. И., Татаринов К. А. Зоогеографическое районирование западных областей Украины на основании распространения наземных позвоночных животных // Матер. к совещ. по вопр. зоогеогр. суши: Тез. докл. – Львов, 1957. – С. 134-137. (звірено з оригіналом)
 318. Страутман Ф. И., Татаринов К. А. Зоогеографическое районирование западнях областей Украины на основании распространения позвоночных животных // Пробл. зоогеогр. суши. – Львов, 1958. – С. 200-267. (цитування з різних джерел)
 319. Страутман Ф. И., Сухомлинов Б. Ф., Кушнирук В. А., Чугунов Н. Д., Кушнирук И. Ф., Климишин В. С. Электрофоретическое исследование белков сыворотки крови различных видов птиц // Матер. III Всесоюзн. орнитол. конф. – Львов, 1962. – Кн. 2. – С. 198-199. (звірено з оригіналом)
 320. Страутман Ф. И., Сребродольская Н. И. К биологии и паразитофауне болотних и водоплавающих птиц западноукраинского Полесья // Матер. III Всесоюзн. орнитол. конф. – Львов, 1962. – Кн. 2. – С. 200-201. (звірено з оригіналом)
 321. Страутман Ф. И., Дементьев Г. П., Полушина Н. А. III Всесоюзная орнитологическая конференция // Зоол. журн., 1963. – Т. 42. – Вып. 4. – С. 637-638. (цитування з різних джерел)
 322. Страутман Ф. И., Сухомлинов Б. Ф., Кушнирук В. А. Электрофоретическое исследование белков сыворотки крови различных видов птиц и других позвоночных животных // Пробл. орнитол. – Львов, 1964. – С. 105-112. (звірено з оригіналом)
 323. Страутман Ф. И., Сухомлинов Б. Ф., Кушнирук В. А., Кушнирук И. Ф., Чугунов Н. Д., Климишин В. С., Викторенко В. Г. Применение биохимических методов для выяснения формообразующей роли среды // Внутривид. изменч. наземн. позвон. жив. и микроэволюция: Тр. Всесоюзн. совещ. – Свердловск, 1965. – С. 89-95. (звірено з оригіналом)
 324. Страутман Ф. И., Сухомлинов Б. Ф., Кушнирук В. А. Электрофоретический анализ белков сыворотки крови птиц семейства вороновых и ткачиковых // Итоги орнитол. иссл. в Прибалт. – Таллин, 1964. – С. 263-268. (звірено з оригіналом)
 325. Страутман Ф. И., Кушнирук В. П., Андриевский И. В., Греус В. Д., Чугунов М. Д. Биохимические показатели родственных связей гусеобразных // Орнитология, 1967. – Вып. 8. – С. 72-78. (цитування з різних джерел)
 326. Страутман Ф. И., Кушнирук В. П., Чугунов Н. Д. Излучение электрофоретического спектра белков сыворотки крови рода фазан // Орнитология в СССР. – Ашхабад, 1969. – Кн. 2. – С. 621-622. (звірено з оригіналом)
 327. Струс Ю.М., Скирпан М.В. Зимівлі водоплавних і навколоводних птахів на Добротвірському водосховищі у 2009-2014 роках // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2015. – Вип. 5-6. – С. 7-15.
 328. Струс Ю., Шидловський І.В. Вплив зміни біотопів у пункті міграційної зупинки «Заказник Чолгинський» на видовий склад і чисельність куликів // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 69. – С. 129-139.
 329. Струс Ю.М., Шидловський І.В. Міграція набережника Actitis hypoleucos L. (Aves: Charadriiformes) в орнітологічному заказнику "Чолгинський" // Біологічні студії. – 2013. – Том 7. – № 2. – С. 139-148.
 330. Струс Ю., Шидловський І. Міграції куликів (Aves: Charadrii) в орнітологічному заказнику «Чолгинський» // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 61. – С. 133-143.
 331. Струс Ю.М. Миграция куликов рр. Calidris и Limicola на западе Украины // Бранта. – 2012. – Вып. 15. – С. 121-133.
 332. Струс Ю. Міграція баранця звичайного (Gallinago gallinago L.) в орнітологічному заказнику “Чолгинський” // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 58. – С. 230-238.
 333. Струс Ю.М., Горбань І.М. Чисельність лучних і болотних куликів (Charadrii) на основних гніздових ділянках Волині у 2015 році // Матеріали наукової конференції "Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку", 10-13 вересня 2015р. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – С. 100-102.
 334. Струс Ю.М. Біотопічний розподіл лучних видів куликів (Aves: Charadrii) в умовах заходу України // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: матеріали наукової конференції (6-9 вересня 2012 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2012. – С. 71-74. 
 335. Струс Ю. Міграція куликів (Charadrii) в Чолгинському орнітологічному заказнику / Ю. Струс // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2012 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 18–19.04 2012 р.). – Київ, 2012. – 35 с. – (Зоологічний кур’єр, № 6.) – http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ12-abstr.pdf
 336. Струс Ю.М. До біології баранця великого (Gallinago media Lath.) в Шацькому НПП // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (8-11 вересня 2011 року, смт Шацьк). – Львів: «СПОЛОМ», 2011. – С. 101-103. 
 337. Струс Ю.М., Гнатина О.С. Учеты птиц в орнитологическом заказнике "Чолгинский" // Бюллетень РОМ: Итоги регионпльного орнитологического мониторинга. Август 2009 г. – 2010. – Вып. 5. С. 24. 
 338. Струс Ю.М., Шидловський І.В. Міграція брижача (Philomachus pugnax L.) в орнітологічному заказнику “Чолгинський” // Молодь і поступ біології: збірник тез VI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (21-24 вересня 2010 року, м. Львів). – Львів, 2010. – С.134 - 135. 
 339. Струс Ю.М. Вести из регионов (Западная Украина) // Информ. мат-лы РГК. №23. – Москва, 2010. – С. 16-17. 
 340. Струс Ю.М. Щодо міграції найбільш чисельних видів куликів в Чолгинському орнітологічному заказнику // Молодь і поступ біології: збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (12-15 травня 2009 року, м. Львів): в 2-х томах. – Т. 1. – Львів, 2009. – С. 160. 
 341. Струс Ю.М. Гніздова фауна куликів орнітологічного заказника місцевого значення – “Чолгинський” // Молодь і поступ біології: Збірник тез IV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (7-10 квітня 2008 року, м. Львів). – Львів, 2008. – С. 271-272. 
 342. Струс Ю.М., Шидловский И. В. Вести из регионов (Украина) // Информ. мат-лы РГК. №21. – Москва, 2008. – С. 11-12. 
 343. Струс Ю.М. Учеты птиц на прудах рыбхоза «Янивский» // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2006 р. – 2008. – Вып. 3. – С. 49. 
 344. Струс Ю.М. Морфометричні показники мігруючих особин сорокопуда тернового (Lanius collurio L.) в орнітологічному заказнику “Чолгинській” // Молодь та поступ біології: Збірник тез третьої Міжнародної конференції студентів і аспірантів (23-27 квітня 2007 року, м. Львів). – Львів, 2007. – С. 298-299.
 345. Струс Ю.М., Шидловский И. В. Вести из регионов (Украина) // Информ. мат-лы РГК. №20. – Москва, 2007. – С. 8-9.
 346. Сухомлінов Б. Ф. Амінокислотний склад гемоглобінів окремих видів птахів // Доп. АН УРСР. Сер. Б. Геол., геофіз., хімія та біол., 1968. – № 9. – С. 839-840. (цитування з різних джерел)
 347. Сухомлинов Б. Ф., Денисьевский А. В., Олийнык Я. В., Пакош М. П. Биохимическая характеристика белкового обмена некоторых органов и тканей кур в онтогенезе под влиянием ионизирующего облучения (по данным электрофореза и хроматографии) // Конф. по физиол. и биохим. с.-х. жив., посв. XXII съезду КПСС: Тез. докл. – Львов, 1961. – С. 73-74. (цитування з різних джерел)
 348. Сухомлинов Б. Ф., Денисьевский А. В., Павлюк Р. С., и др. Биохимическая характеристика белкового обмена некоторых органов и тканей кур в онтогенезе под влиянием ионизирующего облучения // Конф. по физиол. и биохим. с.-х. жив., посв. XXII съезду КПСС: Тез. докл. – Львов, 1961. – С. 74. (цитування з різних джерел)
 349. Сухомлинов Б. Ф., Кушнирук В. П., Клымышин В. С., Страутман Ф. И. Электрофоретическое исследование белков сыворотки крови различных видов птиц // Матер. III Всесоюзн. орнитол. конф. – Львов, 1962. – Кн. 2. – С. 198-199. (цитування з різних джерел)
 350. Сухомлинов Б. Ф., Страутман Ф. И. Викторенко В. Г., и др. Электрофоретическое исследование белков сыворотки крови различных видов птиц и других позвоночных животных // Пробл. орнитологии. – Львов, 1962. – Кн. 2. – С. 105-112. (цитування з різних джерел)
 351. Сухомлинов Б. Ф., Викторенко В. Г., Кушнирук В. А., Чугунов Н. Д., Кушнирук И. Ф. Электрофоретическая характеристика гемоглобинов различных видов птиц // Матер. III Всесоюзн. орнитол. конф. – Львов, 1962. – Кн. 2. – С. 209. (звірено з оригіналом)
 352. Сухомлинов Б. Ф., Олийнык Я. В., Павлюк Р. С. Электрофоретическое исследование белков некоторых органов и тканей кур в онтогенезе при воздействии ионизирующей радиации // Биол. воздействие радиации. – Львов, 1963. – Вып. 2. –С. 26-39. (цитування з різних джерел)
 353. Сухомлінов Б. Ф., Страутман Ф. Й. Електрофоретична гетерогенність гемоглобінів різних видів птахів // Доп. АН УРСР, 1964. – № 9. – С. 1196-1199. (цитування з різних джерел)
 354. Сухомлинов Б. Ф., Викторенко И. Г., Чугунов Н. Д. Видовые особенности структуры гемоглобинов птиц семейства дроздовых // Новости орнитол. – Алма-Ата, 1965. – С. 372. (звірено з оригіналом)
 355. Сухомлинов Б. Ф., Викторенко И. Г., Чугунов Н. Д. Биохимическая характеристика отдельных видов птиц семейства дятловых // Новости орнитол. – Алма-Ата, 1965. – С. 372. (звірено з оригіналом)
 356. Сухомлинов Б. Ф., Черкащенко Н. И., Кушнирук В. А. Биохимический анализ белков сыворотки крови некоторых видов синиц // Новости орнитол. – Алма-Ата, 1965. – С. 373. (звірено з оригіналом)
 357. Сухомлінов Б. Ф., Карбач Я. І., Пакош М. П., Маковецький М. І. Дактилографічний аналіз гемоглобінів деяких видів хребетних тварин // ХL наук. конф. присв. підсумк. наук.-досл. роботи ун-ту за 1965 рік. – Львів, 1966. – С. 29-30. (звірено з оригіналом)
 358. Сухомлінов Б. Ф., Кузнєцов Г. П., Левіна Л. І. Первинна структура гемоглобіну окремих видів риб, птахів і ссавців // ХL наук. конф. присв. підсумк. наук.-досл. роботи ун-ту за 1965 рік. – Львів, 1966. – С. 49-50 (звірено з оригіналом)
 359. Сухомлінов Б. Ф., Кушнірук В. П., Чугунов М. Д. Електрофоретичний аналіз гемоглобінів різних видів птахів // Доп. АН УРСР, 1966. – № 12. – С. 1603-1608. (цитування з різних джерел)
 360. Сухомлинов Б. Ф., Страутман Ф. И., Кушнирук В. П. Электрофоретический анализ белков сыворотки крови птиц семейства врановых и ткачиковых // Итоги орнитол. исслед. в Прибалтике. – Таллинн, 1967. – С. 263-268. (цитування з різних джерел)
 361. Сухомлінов Б. Ф., Павленко Л. М. Фізико-хімічні властивості гемоглобіну гуски // Укр. біохім. журнал, 1968. – Т. 40. – № 6. – С. 597-600. (цитування з різних джерел)
 362. Сухомлінов Б. Ф., Павленко Л. М. Вивчення N-кінцевої послідовності поліпептидних ланцюгів гемоглобіну гуски // Укр. біохім. журнал, 1969. – Т. 41. – № 2. – С. 117-120. (цитування з різних джерел)
 363. Сухомлінов Б. Ф., Дацьків М. З., Мисак В. Я. та ін. Дослідження еволюції гемових та міофібрилярних білків // Вісник Львів. Ордена Леніна держ. ун-ту. ім. І. Франка. Сер. біол., 1971. – Вип. 5. – С. 16-38. (цитування з різних джерел)

Немає коментарів:

Дописати коментар